Gammel dagbog fra 1897 – 1899

Hans Peter Jensen den 1 Januar 1903 i Sandby Sogn og i Tybjerg Herred og i Præstó Amt

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1897.”

 Aaret 1897.”          10 Aar.”

 Den 9de November 1897 fyldte jeg 10 Aar. Jeg er fódt i Assendrup en By nede ved Kóge og dóbt i Hójelse Kirke med Navnet: Hans Peter Jensen. I Assendrup er min Broder Thorvald fódt, men saa rejste mine Forældre derfra. Da jeg var end 4 Aar, saa var min Bedstemoder inde og se til os, og da hun saa rejste hjem, saa skulde jeg rejse med hende hjem og være hos dem en lille Tid, men saa blev jeg hos dem lige til jeg blev konfirmeret, og saa var det jo Meningen at jeg skulde ud at tjene, men jeg gik saa ind til Skomageriet og vilde lære det. Da jeg  var 5 Aar begyndte jeg at gaa i Skole hos en Lærerinde i Vetterslev, og hos hende gik jeg saa, til jeg var 7 Aar. Saa kom jeg til at gaa i Skole i Sandby hos en Lærer som hed Andersen, men han tog sin Afsked paa Grund af Alderdom. Saa kom jeg til at gaa hos en Lærer som hed Jacobsen. Han mente saa, at han skulde faa Sandby Skolekald, man han fik det ikke, for det gjorde Fog og Skafte. Saa kom jeg til at gaa hos Skafte, nej Fog var det, hos ham gik jeg saa til jeg var 11 Aar, saa kom jeg ind hos Lærer Skafte, og hos ham gik jeg saa lige til jeg blev konfirmeret.” –

Om selve Fódselsdagen.” –

Da det har været min Fódselsdag, har vi jo da naturligvis faaet Æbleskiver og Chokolade, ligesom jeg plejer van at faa til min Fódselsdag. Min Moster Kristine sendte noget Værktój hen til mig i Fódselsdagsgave. Jeg fik en Knivtang, en Niptang og en lille Hammer, men det solgte jeg igen. Jeg fik 1 Krone af min Bedstefader og et Kort fra min Moder. Jeg var jo ellers nede og leje med de andre Drenge, jeg havde jo ikke rigtig Forstand paa, hvad det vilde sige at holde Fódselsdag.” –

Vejrforholdene i Aaret 1897.” –

I Aaret 1897 var der næsten ingen Vinter. Der var ikke ret megen Sne, men der var en del haard Frost og det var jo omtrent lige saa slemt for dem, som ikke havde noget at lægge i Kakkelovnen. Der blev en daarlig Sommer for Enghóets Skyld. Der kom Oversvómmelse i Aaen saa Engene stode under vand og Folk fik næsten ikke noget Hó i Engene, det raadnede bort.” –

 Jeg har nogle Bóger fra Aaret 1897 som jeg har bestemmet at vilde gemme i min Kasse og have til Erindring fra Aaret 1897.”

En Bog.     Det er en Bog som handler om : Robinson Krusse.”                               1.

En Bog.    Det er en Bog som handler eller hedder: Politik og Svogerskab.”    2.

En Bog.    Det er en Bog som hedder: I ledige Timer.”                                           3.

                                                                                                                                                                                                                                                                        3 Bóger

 Nu er der ikke mere om Aaret 1897 som skal skrives ind.”

 Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1898.”

Aaret 1898.”          11 Aar.” –

Den 9de November 1898 fyldte jeg 11 Aar. Da havde jeg begyndt at være lidt med i Værkstedet. Jeg bórstede Skotój, og hver Lórdag Aften saa ryddede jeg op i Værkstedet, satte al Værktójet paa sin Plads. Jeg var jo ellers mest ude at leje med de andre Drenge. I det Aar kom jeg til at gaa i Skole hos Skafte, hvor jeg saa gik indtil jeg blev konfirmeret. Han var fra Lolland. Han var flink imod os og han var en dygtig Skolelærer. Hos ham kom jeg til stor Hójhed. Da vi havde haft Eksamen kom jeg til at sidde No 1.” –

Om selve Fódselsdagen.” –

 Min Fódselsdag var det Aar en Onsdag. Jeg fik, ligesom jeg plejer van at faa, Æbleskiver og Chokolade – lige saa megen jeg kunde drikke. Jeg fik 1 Krone af min Bedstefader og saa fik jeg en Kniv af min Bedstemoder til 50 Óre. Det var en Svanekniv med et Blad.” Jeg fik et Kort af min Moder og et Kort af min  Moster Kristine i Glumsó. Det var alt hvad jeg fik til min Fódselsdag i Foræring. Jeg var jo ellers ude at leje med de  andre Drenge lige til Aften.” –

 Vejrforholdene i Aaret 1898.” –

I Aaret 1898 var Vinteren temmelig streng med megen Sne og Kulde. Der kom en forfærdelig Masse Sne, og saa var det haardt Frostvejr saa længe. Vinteren drog saa længe ud det Aar, saa det blev sent, inden Sommeren kom. Det varede jo længe inden al den Sne kunde komme af Markerne, og det blev mildt i Vejret, saa det kunde gro. De tre fórste Maaneder Januar, Ferbruar og Marts var særlig strenge. Det begyndte fórst at blive mildt i Maj Maaned. Det var galt i Januar og Februar Maaned med al den Sne der kom. Den anlagde stor Skade. Togene bleve standsede og kunde ikke komme frem, og alle Telegrafpælene væltede omkuld, og Traadene knak, og det var en farlig Redelighed. Men der blev jo snart lavet nogle nye Stænger og sat op, og Traadene blev lavede. Togene maatte kóre med Sneplove, og saa kunde de ikke endda komme frem for Sneen.”

Jeg har nogle Bóger fra Aaret 1898 som jeg har bestemmet at vilde gemme i

min Kasse og have til Erindring fra Aaret 1898.”

En Bog                Det er en Almanak fra Aaret 1898.”                                             1.

En Bog                Det er en Almanak fra Aaret 1893.”                                             2.

En Bog                Det er en Almanak fra Aaret 1894.”                                             3.

En Bog                Det er en Bog som hedder: Et rent Ungdomsliv.”                       4.

En Bog                Det er en Bog: Prisfortegnelse for Skomagerne.”                      5

                                                                                                                              5 Bóger

Nu er der ikke mere om Aaret 1898 som skal skrives ind.”

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1899.” –

Aaret 1899.”     12 Aar.” –

Den 9de November 1899 fyldte jeg 12 Aar. Det Aar var min Bedstefader ene paa Værkstedet og jeg maatte derfor med at hjælpe ham lidt. Jeg fik lært at sætte Lapper på Sko eller Stóvler, ligesom det traf sig, og jeg syede mange Lapper paa Sko eller Stóvler i det Aar. Og så bórstede jeg alt Skotójet, baade de ny Sko som Bedstefader lavede, og de gamle, og gik i Brugsen for dem og hentede Mælk ude hos min Moster Anna, men saa naar jeg havde fri og havde lært min Leksie til Skolen, saa var jeg ude at leje med de andre Drenge. Jeg gik i Skole hos Skafte det Aar og sad Nummer 8 indtil Eksamen, saa kom jeg op til Nummer 4.” –

Om selve Fódselsdagen.” –

Min Fódselsdag var det Aar en Torsdag. Den blev jo ellers holdt ligesom de andre Fódselsdage, og jeg fik Chokolade og Æbleskiver. Jeg fik 1 Krone af min Bedstefader, ligesom jeg plejede van at faa, og saa fik jeg en Brevmappe af min Bedstemoder og et Lykónskningskort af min Moder, og saa fik jeg et Farvelad af min Moster Kristine i Glumsó, med saa mange Slags Farver i.

Vejrforholdene i Aaret 1899.” –

Vinteren var det Aar ikke saa streng. Vel kom der Sne, men ikke noget i Forhold til de andre Aar, men der var en del Frostvejr, men det var da ikke saa galt, som hvis der kom megen Sne. I Marts Maaned var det allerede helt mildt i Vejret, saa Folk fik saaet i rette Tid. Sommeren var ogsaa godt. Folk hóstede godt og de fik tidlig indhóstet. Det var kun Snevejr 7 Gange, men Frostvejr næsten hver Dag, men saa var der da ogsaa rent paa Vejene saa længe det varede.”

Jeg har nogle Bóger fra Aaret 1899, som jeg har bestemmet at vilde gemme i min Kasse og have til Erindring fra Aaret 1899.”

En Bog                Det er en Almanak fra Aaret 1899.”                                             1.

En Bog                Det er en Historiebog som hedder: Guldhaar.”                         2.

En Bog                Det er en Bog som hedder: Syges Ven.”                                        3.

En Bog                Det er en Bog som hedder: Syges Ven.”                                        4.

En Bog                Det er en Bog: Prisfortegnelse for Skomagerne.”                     5.

En Bog                Det er en Bog for Latinskolen i Kóbenhavn.”                            6.

En Bog                Det er en Billedbog med Billeder fra England                          7.

En Bog                 Det er en Historiebog som hedder: Bórnene i Nyskoven        8.                                                                                                                                                                   8 Bóger

Nu er der ikke mere om Aaret 1899 som skal skrives ind.”

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed