Livsprotokol for 1902

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret. 1902.”

Aaret  1902.”  15 Aar.” –

Den 9de November 1902 fyldte jeg saa mine 15 Aar. Nu havde jeg alsaa levet i 15 Aar. Den 6te April 1902 blev jeg saa konfirmeret  af Pastor Lindboe i Sandby. Vi var 11 i alt. Deres Navne vil jeg ikke nævne her, de bliver nævnt et andet sted i Bogen. Den 1 Maj 1902 gav jeg mig saa hen til Skomageriet, for at vilde lave det Haandværk, og vilde jeg saa ikke være ved det, saa kunde jeg jo rejse ud at tjene eller noget andet. Nu havde jeg jo staaet et halvt Aar i Lære. Jeg kunde allerede lave meget. Jeg kunde ene halvsolle og bagflække et Par Sko naar Sollerne skulde plókkes paa. Bedstefader skaar saa Læderet af. Jeg kunde halvsolle og bagflække 1 Par om Dagen og bagflække 3 Par om Dagen. Jeg skriver det ind i en Bog, hvad jeg laver. Jeg har ogsaa lavet noget til min egen Fortjeneste. Jeg har lavet for 93 Óre til mig selv.” Onsdag 21 Maj fik jeg mig et nyt Ur og en Kæde. Det kostede tilsammen 34 Kr. Uret alene kostede 26 Kr og Kæden kostede 8 Kr. Det var en ægte Sólvkæde med Guldskyder. Jeg havde ellers bestemmet at vilde ud og tjene, men saa besluttede jeg alligevel at lære Skomageriet, og det blev jeg jo saa  ogsaa ved. Jeg var i Kóbenhavn her i Sommer en 3-4 Dage, og saa kóbte jeg min Livsprotokol derinde. Jeg var ikke i nogle Foreninger endnu. Jeg havde ikke været syg nogen Gange i Aaret 1902, men rask og arbejdsdygtig.”

Om selve Fódselsdagen.” –

Min Fódselsdag var det Aar en Sóndag. Vi holdt den om Mandag Aften, saa var det jo Mortens Aften og saa fik vi Andesteg og Chokolade. Frederiks var her henne og saa os selv. Om Söndagen var det jo saa min Fódselsdag. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Regnevejr og sjasket. Om Formiddagen var jeg i Brugsen og efter Avis og hentede Mælk og saadant noget mere, men saa bestilte jeg heller ikke mere om Eftermiddagen spillede Jeg Kort med Smedens Drenge om Penge. Jeg vandt 4 Óre. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle tre. Der var fremmede vi kom ikke hjem förend Klokken elleve om Aftenen.” Jeg fik 2 Kr af min Bedstefader, 1 Brevmappe af min Bedstemoder, 1 Brev og 1 Lykónskningskort af min Moder, og saa fik jeg mange Lykónskninger. Jeg gav mig selv et Pengeskrin og nu skulde jeg til at spare Penge sammen. Den Dag begyndte jeg med at lægge 3 Kr 80 Óre i det, og naar jeg saa fik samlet mig en Snes Kroner, saa skulde de sættes op i Banken i Ringsted. Der havde jeg en 70 Kr og stod og saa foruden alle Rentepengene, der var bleven af dem, for de havde staaet længe.

Vejrforholdene i Aaret: 1902.”

Der var ingen særlig streng Vinter det Aar. Det var kun Snevejr en 5 til 6 Gange og Frostvejr var det jo ikke saa sjældent, men ikke i ret hój en Grad. Det var Frostvejr i Juli Maaned, saa Folks Agurger og Græskar og andre Urter blev spolerede, og blev ikke til noget. Anden Juledags Aften og Nat var det et grusomt Vejr med Orkan. Det havde ikke hværet saadan en Orkan siden Aaret 1891, fortæller sagkyndige Folk. Der blev ódelagt saa mange Huse og Gaarde og Fabriksskorstenene blæste om, og en Masse Skibe gik under, og flere Tónder Land Skov blæste omkuld. Der blev ódelagt for mange Millioner Kroner den Nat af Stormen.” –

Jeg har nogle Bóger i min Kasse, som jeg har bestemmet og vilde gemme i min Kasse og have til Erindring fra Aaret 1902.” –

En Bog.”   Det er en Almanak for Aaret 1902.” –                                            1.

En Bog.”   Det er en Bog som jeg fik til min Konfirmation.” –                        2.

En Bog.”   Det er en Bog som handler om Crome Colshmidts Fabrikker.”        3.

En Bog.”   Det er en Skrivebog fra min Skoletid.” –                                        4.

En Bog.”   Det er en Regnebog fra min Skoletid.” –                                          5.

En Bog.”   Det er en Faubog fra min Skoletid.” –                                              6.

En Bog.”   Det er en Bog som hedder Doktor Alvidende.” –                               7.

En Bog.”   Det er en Bog som hedder den falske Marguis.” –                            8.                                                                                                                                                                  I alt        8 Bóger.” –

I Maj 1902 gav jeg mig altsaa hen til Skomageriet og vilde nu lære det Haandværk. Noget skulde man jo, og vilde det saa ikke gaa, saa faa man slaa ind paa noget andet. Men nu vilde jeg da se hvad det vilde fóre med til. Jeg skulde staa 4 Aar i Lære, for at faa lært det rigtig. Men jeg kunde da lave lidt, inden jeg begyndte rigtig at lære det. Jeg kunde da sætte Lapper paa og sy noget sammen, kunde jeg ogsaa, og ligeledes slaa et Stód i Krogen. Jeg fórte Kontrol med hvad jeg lavede i Værkstedet. Jeg skrev, alt hvad jeg lavede, for jeg vilde se, hvor meget jeg kunde lave i hele min Læretid.

Jeg har fra 1 Maj 1902 og til 1 Januar 1903 syet 469 Stikninger paa Sko og Stóvler, og Syet 122 Lapper paa Sko og Stóvler, og saa har jeg lavet 94 Traade og 140 Par har jeg halvsollet og 100 Par har jeg bagflækket og syet 7 Par Kiler paa Træskostóvleskafter, og slaaet 67 Stód paa og syet 9 Stropper fast paa Stóvler og sat 34 Knapper i Sko og slaaet Sinker under 11 Par Stóvler og syet Tunger paa 7 Par nye lange Stóvler og lavet Smaapillerier ved 171 Par.”

         I November Maaned syede jeg et Par nye Sko til min Fætter Lars. Han var kun to Aar gammel, saa Skoene var jo ikke saa store. Bedstefader han maatte jo hjælpe mig meget med at lave dem, jeg havde jo ikke megen Forstand paa at sy en ny Sko, men det gik da ellers meget godt. Jeg skaar da ikke Overlæderet itu eller beskadige dem paa anden Maade og Skoene kom da ogsaa til at passe ham godt.”

         Jeg havde ogsaa lavet noget til min egen Fortjeneste, men det var jo ikke ret meget, men det gav da lidt. Jeg havde lavet for 23 Óre til Smedens Kristian. Og for 25 Óre til Frederik, Moster Annas Mand. Og for 10 Óre til Smedelærling Niels Peter Nielsen. Og for 35 Óre til en Dreng i Vrangstrup. Jeg havde lavet for 93 Óre til min egen Fortjeneste, det var da ogsaa værd at tage med, særlig naar det var smaat med Skillingerne i Forvejen.”

Alt det havde jeg lavet i Værkstedet fra 1 Maj af 1902 og til 1 Januar 1903.” –

1 November 1902 havde jeg staaet i Lære i et halvt Aar.” –

Regningerne for Aaret 1902.”

 

                  1ste Regning                                                   2den Regning
Mælkeregningen Skoregningen
Maaned Kd. Potter Kr. Óre Maaned Par Kr. Óre
Januar. 17. 34. 3. Kr. 6. Óre.” Januar.   4. Par 0. Kr. 10 Óre
Februar. 16. 32. 2. Kr. 88. Óre.” Februar. 10. Par 0. Kr. 85 Óre
Marts. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre.” Marts. 10. Par 0. Kr. 80 Óre
April. 16. 32. 2. Kr. 88. Óre.” April. 13. Par 1. Kr. 30 Óre
Maj. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre.” Maj. 13. Par 0. Kr. 70. Óre
Juni. 17. 34. 3. Kr. 6.  Óre.” Juni.  7. Par 1. Kr. 35. Óre
Juli. 20. 40. 3. Kr. 60. Óre.” Juli.  5. Par 0. Kr. 22. Óre
August. 19. 38. 3. Kr. 72. Óre.” August.  7. Par 0. Kr.  0. Óre
September. 20. 40. 3. Kr. 60. Óre.” September.  5. Par 0. Kr. 60. Óre
Oktober. 17. 34. 3. Kr. 6.  Óre.” Oktober. 13. Par 0. Kr. 60. Óre
November. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre.” November.  6. Par 0. Kr. 25. Óre
December. 17. 34. 3. Kr. 6.  Óre.” December. 10. Par 0. Kr. 65. Óre
12 Maaneder 213.Kd 426.Potter 38. Kr. 34. Óre.” 12 Maaneder 103 Par 6. Kr. 42. Óre
Bogregningen.”  tredie Regning.” Brevregningen.”   fjerde Regning.”
Maaned. I alt. Bóger. Maaned. I alt. Breve.
Januar. 29.  I alt” 1. Bog Januar. 161.   I alt.” 7.  Breve.”
Februar.   7. I alt” 1. Bog Februar. 131.   I alt.” 8. Breve.”
Marts. 56. I alt” 2. Bóger Marts. 940.   I alt.” 8. Breve.”
April. 77. I alt” 4. Bóger April.  25.   I alt.” 1. Brev.”
Maj. Maj.
Juni. Juni.
Juli. I April Maaned blev jeg jo Juli. I April Maaned blev jeg jo
August. Konfirmeret, saa vilde jeg ikke August. Konfirmeret, saa vilde jeg ikke
September. Fóre Bogregning mere. September. fóre Brevregning mere.
Oktober. Oktober.
November. November.
December December.
12 Maaneder 169. I alt” 8. Bóger 12 Maaneder. 1257. I alt.” 24. Breve.” –
Fiskeregning.”   5te Regning.” –
Maaneder Skaller. Abbor. Flirer. Geder. Braas-Ner Lójer. Aal. Suder. Rinter. Aale-kvapper Karus-Ser I alt.”
April.   7.”    17.” 17.” 0.” 0.”   0.”   1.” 0.” 0.” 0.” 1.” 43.Fiske”
Maj.   1.”     3.” 0.” 0.” 0.”   4.” 14.” 0.” 0.” 9.” 0.” 31. Fiske”
Juni.   7.”   32.” 0.” 0.” 0.” 14.”   0.” 0.” 0.” 0.” 0.” 53. Fiske”
Juli. 11.” 101.” 0.” 18.” 0.”   1.”   2.” 0.” 0.” 0.” 0.” 133. Fiske”
August   0.”   11.” 0.” 3.” 0.”   1.”   0.” 0.” 0.” 0.” 0.” 15. Fiske”
September   0.”    2.” 0.” 1.” 0.”   0.”   0.” 0.” 0.” 0.” 0.” 3.Fiske”
I alt  278. Fiske.”-

I Aaret 1902 fórte jeg Dagbog for hver Dag der gik, og var der saa noget særlig ved en Dag, saa kaldte jeg den for en Begivenhed, og nu vil jeg skrive de vigtigste ind her i Protokollen.

Onsdag 1 Januar 1902 var det altsaa den fórste Dag i Aaret 1902. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det regnede næsten hele Dagen og var saa sjasket på Vejen. Jeg var i Kirke den Dag til fórste Tjeneste, det var jo Nytaarsdag. Om Aftenen var jeg og Bedstefader og Bedstemoder ude til Frederiks og spise til Aften.” – Torsdag 2 Januar 1902 var det jo anden Nytaarsdag. Det regnede hele Dagen  og var et væmmeligt Vejr. Vi arbejdede hele Dagen. Anden Nytaarsdag var jo ikke saadan hellig uden om Eftermiddagen.” – Sóndag5 Januar var det Hellig tre Kongers Aften. Det var et væmmeligt Vejr denDag. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle tre og spise Andesteg til Nadver. – Torsdag 9 Januar var til Præsten igen, fórste gang efter Juleferien. Det var meget koldt den Dag. – Sóndag 12 Januar var jeg i Kirke til fórste Tjeneste. Det var Snevejr den Dag. – Tirsdag 14 Januar var det min Morbroder Vilhelms Dódsdag. Da var det seks Aar siden han dóde. Det var godt Vejr den Dag, men Frostvejr. – Sóndag 19 Januar var jeg henne og mede, da Vejret var mildt. Jeg fangede en Skaller. Om Aftenen var jeg ene hjemme, men jeg havde da lidt Selskab. Peter Nielsens Laurits var nede hos mig. – Fredag 31 Januar var det den sidste Dag i Januar Maaned. Jeg laa i Sengen hele Dagen og var syg.

– Sóndag var det Fastelavnssóndag. Det var et storartet godt Vejr den Dag. Om Formiddagen var jeg i Kirken til fórste Tjeneste. Om Eftermiddagen kórte vi i Slæde ned af Banken. – Mandag 10 Februar var det altsaa Fastelavnsmandag. Det var et rædsomt Snevejr den Dag. Om Eftermiddagen kórte vi ned af Banken i Slæde igen, lige til Aften. – Tirsdag 11 Februar var det Fastelavnstirsdag. Det var godt Vejr den Dag. Vi kórte i Slæde ned af Banken. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus, og morede mig Storartet godt. Der var 2 Herrer og 2 Damer og fik Præmie. Jeg kom hjem Klokken ti om Aftenen. – Torsdag 13 Februar var det godt Vejr. Jeg var baade til Præst og i Skole den Dag, og oppe i Skolen saa jeg noget som jeg Aldrig har set fór. Det var en Mand med Dukketheater og han havde nogle Dukker som kunde baade synge og danse og spille. Det vil sige, det var jo Manden selv der havde en Snor i hver Dukke, og den trak han i naar Dukken skulde noget. Vi gav hver 10 Óre alle sammen for at faa Lov at se det.  – Mandag 17 Februar var det godt Vejr, jeg var baade til Præst og i Skole den Dag, og var borte med Skotój og tjente 25 Óre. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Saron Pastor Filip Beck fra Órslev talte. – Fredag 21 Februar var det godt Vejr, men Tóvejr. Om Aftenen var jeg til Lysbilleder i Sandby Forsamlingshus og morede mig godt. Det kostede 25 Óre. – Lórdag 22 Februar var det godt Vejr helt mildt. Jeg hukkede Brænde den Dag. Om Aftenen var jeg og Bedstemoder til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Pastor Hornbeck fra Kóbenhavn talte. – Sóndag 23 Februar var det godt Vejr. Om Formiddagen var jeg i Kirke i Sandby, og om Eftermiddagen kórte jeg paa Issluffe. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Past Lindboe talte. ” – Torsdag 27 Februar var det godt Vejr. Jeg var baade til Præst og i Skole den Dag, og var borte med Sko og tjente 35 Óre. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus,  Lars Aage talte.

– Lórdag 1 Marts var det et væmmeligt Vejr. Taaget og usundt, det var jo saa den fórste Dag i Marts Maaned. Jeg var inde i Værkstedet hele Dagen. Jeg syede Lapper paa og slog Stód paa min egne Stóvler. Det kunde jeg da nok selv góre nu. – Lórdag 8 Marts var det godt Vejr, saa mildt og dejligt. Jeg og Frederik vi kórte Brænde hjem fra Sandbygaards Skov. – Sóndag 9 Marts var det jo 40 Riddere, det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det sneede og róg og fóg, og regnede. Om Formiddagen var jeg i Kirke i Sandby og om Eftermiddagen, saa kórte vi til Glumsó alle tre, hen hos Kristine og Nielsen. – Tirsdag 25 Marts var Vejret godt igen, det havde ellers været lidt uroligt. Den Dag fyldte Bedstefader 58 Aar. Vi holdt ingen Fódselsdag den Dag. Bedstefader havde saa travlt med at sy nye Sko til Konfirmationen, men vi holdt den saa Paaskedag. – Torsdag 27 Marts var det altsaa Skærtorsdag. Det var et storartet godt Vejr, helt Sommer omtrent. Jeg var henne og mede i Aaen og fangede en Skaller. Vi var ingen Steder henne og der var ingen her hos os. – Fredag 28 Marts var det altsaa Langfredag. Det sneede lidt om Formiddagen, men det blev ikke til noget. Om Formiddagen var jeg og Bedstefader i Sandby Kirke, jeg var ogsaa henne og mede den Dadg, og fangede 3 Skaller. Om Aftenen var Hans Peter Knudsens Peter nede og holde mig med Selskab. – Sóndag 30 Marts var de altsaa Paaskedag. Det var et væmmeligt Vejr, det regnede og sneede og saa stormede det saa grusomt. Vi holdt Bedstefaders Fódselsdag den Dag. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var her henne og spiste Medaften og drikke Chokolade. – Mandag 31 Marts var det altsaa anden Paaskedag, og den sidste Dag i Marts Maaned. Det var godt Vejr den Dag. Jeg var i Kirke den Dag om Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg i Skoven.

– Tirsdag 1 April var det saa tredje Paaskedag og den fórste Dag i April Maaned. Det var Vintervejr den Dag. Det sneede hele Eftermiddagen. Den Dag begyndte vi at gaa til Præsten igen efter endt Paaskeferie. Nu skulde vi kun 2 Gange til inden Konfirmationen. – Fredag 4 April var det et grusomt Regnevejr. Jeg var til Præsten og Degnen den Dag for sidste Gang inden Konfirmationen. Vi ofrede til dem begge to den Dag. Vi skulde til Præsten en Gang til efter Konfirmationen. Jeg gav Præsten 3 Kr og da vi saa havde ofret alle sammen, saa gik vi op i Spisestuen, og saa fik vi Chokolade alle sammen, lige saa megen vi vilde drikke, og saa gik vi fra Præsten op hos Lærer Skafte og ofrede til ham. Han fik ogsaa 3 Kroner af mig. Hos Ham fik vi saa Kaffe, ligesaa megen vi vilde have. Nu var vi saa færdige til at blive konfirmeret om Sóndagen. Da jeg saa kom hjem saa kórte jeg og Bedstefader til Ringsted, oppe og kóbe ind til Konfirmationen. Jeg fik en Hat og Kravetój og Manchetter og en fin Salmebog til 2 Kroner. Tójet havde jeg faaet fra Skræderen i Vetterslev. Nu havde jeg alt hvad jeg skulde bruge til Konfirmationen. Om Aftenen var jeg oppe til Peter Nielsens og bede Laurits til Konfirmation. – Lórdag 5 April var det ogsaa lidt Regnevejr, men ellers godt Vejr. Den Dag havde vi travlt med at lave til til Konfirmationen. Jeg fik fem Gratulationskort den Dag, et fra Sidse i Sósum Bedstefaders Sóster, et fra Bedstefaders Broderdatter Anna Mortensen, et fra en Mand som arbejder paa Gl Kongevej i Kóbenhavn tillige med min Fader, et fra en Tómrersvend Vilhelm Hansen, som arbejdede henne hos Tómreren og et fra Jens Pedersen omme i Dade, hvor Bassemand. Alle di fik jeg den Dag. Om Aftenen kom min Fader fra Kóbenhavn herud. Moder og mine Sóskende kunde ikke komme med, det var for dyrt og det var ogsaa koldt endnu. – Sóndag 6 April var Konfirmationsdagen altsaa oprunden. Det var et dejligt Vejr den Dag. Solen skinnede saa dejligt, og lidt Frostvejr havde det været, saa der var rent paa Vejen og det var helt stille i Vejret.” Kristine min Moster kom herhen om Lórdagen og skulde hjælpe Bedstemoder med at lave noget til, til om Sóndagen, og min Fader kom jo ogsaa om Lórdag Aften saa di var her jo Sóndag Morgen. Da vi havde spist Frokost og drukket Kaffe, saa kom Frederik med Kóretójet, og han kórte os saa til Kirke, mig og Bedstefader og min Fader. Frederik kórte saa hjem med Kóretójet igen. Klokken 10 begyndte Gudstjenesten og saa kom Præsten ind i Kirken og han sagde saa Goddag til os. Pastor Lindboe var Præst og han forrettede saa Gudstjenesten som sædvanlig. Da saa præsten gik ned af Prædikestolen, saa gik fórst alle vi Drenge ud af Kirken, og da vi saa kom ind og havde sat os i hvor Stol, saa gik alle Pigerne ud, og saa sang vi Salmen Op i Kristne ruste Eder, og da vi var færdige med at synge den, saa gik vi ud paa Kirkegulvet alle sammen, og Præsten kom saa ned i Kordóren og han holdt saa en lille Tale til os, og da han havde gjort det, saa talte han med os om noget af det vi havde læst i lærebogen, og saa blev vi hórt paa nogle Salmer, som vi havde lært. Vi havde lært 14 Salmer i den Tid vi havde gaaet til Præsten. 470. 537. 455. 751. 776. 154. 141. 146. 149. 268. 513. 412. 410. 414. Da vi saa var færdig med det, saa sang vi Salmen Hvor salig er den lille Flok, og da vi havde sunget den, saa gik vi ind i hvor stol igen, og saa sang vi Salmen Lógnens Fader vi forsage, og da vi havde sunget den, gik vi og hvores Forældre og Sóskende op ved Alteret og skulde nu aflægge hvort Vidnesbyrd. Præsten holdt saa fórst en Tale til os, og da han var færdig med det, saa blev vi spurgt hver især om Konfirmationsspórgsmaalene. For det fórste: Forsager du Djævelen og alle hans Gerninger og alt hans Væsen, og dertil svarede vi Ja. For det andet : Tror du paa Jesus Kristus Guds enbaarne Són og paa den hellig stand, og dertil svarede vi Ja. For det tredje: Er det din Vilje at blive i denne din Daabs Pagt indtil din sidste salige Ende, alt som din kristne Tro lyder, og dertil svarede vi ogsaa Ja, og saa siger Præsten videre, saa rækker jeg dig de helliges Samfunds Haand herpaa, og sig nogle flere Ord og ender med Ordet Fred være med dig Amen. Og da han saa var færdig med det, saa holdt han en Tale til os. En Afskedstale, og endte med den apostoliske Trosbekendelse, og saa sang vi Salmen Aand over Aander kom ned fra det hóje. Og saa var vi færdige, saa gik vi ned i hvor Stol igen, og nu var vi saa konfirmeret, og saa sluttede Præsten Gudstjenesten paa sædvanlig Maade, og da vi saa var helt færdige og skulde til at gaa hjem, saa kom fórst Præsten ned til os, og ónskede os til Lykke, og saa gik vi ud af Kirken, og saa kom Folk saa og ónskede os til Lykke, og saa gik jeg og Min Fader og Bedstefader hjem. Vi var 11 Konfirmander 6 Drenge og 5 Piger som blev konfirmeret. Af Drengene er det: Viggo Emil Nielsen. Og mig og Albert Olsen. Hans Bade. Hans Wóldike Nielsen. Hans Theodor Kristiansen. Af Pigerne er der: Juliane Petersen. Larsine Kristensen og saa den smukke og dejlige Margrethe Baarg. Kristine Andersen. Margrethe Nielsen. Vi sad i den tredje óverste Stol i Kirken. Da vi saa kom hjem var alle Frederiks kommen herhen, og vi fik saa nogen Mad og nogen Kaffe, og saa kunde vi hjælpe os en tid. Saa kom Lærer Skafte og Frue herned og skulde ónske til Lykke. De fik saa nogen Kaffe og saa gik de igen.” De Skulde nemlig et andet Sted til Konfirmation, saa de gjorde kun en kort Visit. Saa kom Kristoffers og Jens Peter Jórgensen fra Næsby. De var jo gift med to af Bedstefaders Sóstre Bodil og Ellen og de fik saa ogsaa nogen Kaffe. Af mine Kammerater som jeg havde med var der Hans Peter Knudsens Peter og Peter Nielsens Laurits og begge Smedens Drenge Kristian og Johannes, og saa begge Frederiks Drenge Jens og Vilhelm, og de fik saa ogsaa Kaffe. Nu vil jeg skrive hvor mange Gaver jeg fik og hvem jeg fik dem af. Om Lórdagen fik jeg 5 Kort. Et fra Sidse i Sósum, Bedstefaders Sóster, et fra Anna Mortensen, Bedstefaders Broderdatter, et fra Sadelmager Hansen i Kóbenhavn, en Mand som arbejde paa Gl Kongevej tillige med min Fader. Et fra Tómrersvend Vilhelm Hansen Smedens Són i Næsby, et fra Jens Pedersen i Dade, hvor Bassemand. Om Sóndagen fik jeg et fra Smedens Kristian, et fra Peter Niels Laurits, et fra Hans Peter Knuds Peter, et fra min Moster Anna og 2 Kroner fik jeg af hende tillige med Kortet.Af min Bedstefader fik jeg Tój og Salmebog, og alt hvad jeg skulde bruge til Konfirmationen. Af min Fader fik jeg 6 Kroner, af min Moster Kristine og Nielsen fik jeg 4 Kroner og af Bodil fik jeg 2 Kroner, og af Ellen 2 Kroner. Jeg fik i alt 16 Kroner til min Konfirmation. Jeg fik i alt 9 Kort til Konfirmationen. Saa holdt vi Medaften, vi fik Steg og Vin. Da vi havde spist var alle vi Drenge ude at leje. Fader tog saa med Davvognen til Ringsted og med Toget hjem. Han kunde ikke være her længer, nu han skulde móde paa Pladsen Mandag Morgen. De andre kórte ikke fórend Klokken halv tolv om Natten, og nu var Sóndag den 6 April forbi for denne Gang, og nu var jeg altsaa konfirmeret, og nu skulde jeg til at próve Verden.” – Mandag 7 April var det ogsaa et dejligt Vejr med Solskin og Vejen var ren. Den Dag havde vi travlt med at góre rent, jeg bórstede Skotójet og saadan noget. Jeg var henne og mede den Dag og fangede 3 Skaller og 6 Abborrer. Vi fik Brænde hjem fra Skoven den Dag. – Onsdag 9 April var det ogsaa et nydeligt Vejr, ligesom i de andre Dage. Jeg var til Præst den Dag for sidste Gang i mit Liv, og da vi gik fra Præsten, saa gik vi op i Skolen hos Lærer Skafte. Nu skulde vi tegnes til Alters til Sóndag den 13 April. Alle vi Drenge fik den Dag af Pastor Lindboe en Bog, som Ynglingeforeningen gav os. En Bog med Hellige Historier i. Vi skulde og maatte gaa i Skole efter at vi var konfirmeret. Vi skulde gaa til Eksamen, men det var heller ikke uden tre Gange Onsdag, Torsdag, Fredag, saa var det forbi. Saa havde vi ikke andet end Eksamen, saa var vi færdige med Skoletiden. Jeg var ogsaa i Skole de tre Gange og til Eksame var jeg ogsaa. – Fredag 11 April var det et farligt Blæsevejr. Jeg var i Skole den Dag, og da jeg kom hjem, var jeg ude til Niels Petersens i Vrangstrup med et par Sko, og om Aftenen var jeg til et Móde i Sandby Missionshus. Det var Ynglingemóde. En Forening hvor der kun var unge Karle med som var konfirmerede. En kristelig Forening. Viggo min Præstekammerat, var der ogsaa. Det begyndte Klokken 8 og var forbi Klokken 9½. – Sóndag den 13 April var det et grusomt Blæsevejr og koldt. Den Dag var jeg og Bestefader og Bedstemoder til Alters i Sandby Kirke, og nód den hellige Nadver. Her var ingen her henne hos os andre end alle Frederiks. Om Eftermiddagen lejede jeg med de andre Drenge som sædvanligt. – Onsdag 16 April havde vi Eksame i Sandby Skole. Det var saa sidste Gang jeg var til Eksame i min Skoletid, og nu var min Skoletid forbi for denne Gang. Vi tog Afsked med Præsten og Degnen den Dag. Det var et forfærdeligt Blæsevejr den Dag. Vi var i Skoven om Eftermiddagen og morede os. Jeg kom fórst hjem Klokken 4 om Eftermiddagen. Og vi fik alle vore Sager med hjem fra Skolen. Skrivebóger og Stilebóger og Tavle, og alt hvad vi havde der. – Fredag 18 April var det godt Vejr. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Jens der fyldte 8 Aar. Han fik min Skoletaske i Foræring og jeg savede Brænde og grav Have det meste af Dagen. – Sóndag 20 April var det ogsaa godt Vejr, men det blæste lidt. Om Formiddagen var jeg i Sandby Brugs og om Eftermiddagen var vi i Glumsó alle tre, henne hos Moster Kristine. Det var Blikkenslagerens Fódselsdag.  – Fredag 25 April var det saa store Bededag. Det var helt Sommervejr den Dag. Jeg var nede og mede i Aaen og fangede 1 Gedde og nogle Smaafisk. Gedden vejede 1 ¾ kg. Om Eftermiddagen var Blikkenslagerens her henne, og alle Frederiks var her ogsaa, saa vi var mange. – Mandag 28 April begyndte jeg saa at være Skomager, nu havde jeg bestemmet at vilde blive ved med at være hjemme, og saa vilde jeg lære Skomageriet. Nu vilde jeg forelóbig próve det, synes jeg, saa ikke om det, saa kunde jeg jo slaa ind paa noget andet. Jeg gjorde ingen Akkord om, hvor længe jeg skulde staa i Lære. Jeg kunde rejse naar jeg vilde, og saa skulde jeg ogsaa hjælpe Bedstemoder, naar hun havde travlt. Jeg syede 4 Lapper paa et Par Sko den Dag, og da jeg var færdig med dem, saa fik jeg Fyraften. Jeg syede dem selv op ogsaa, det kunde jeg nok. Det var godt Vejr den Dag. – Tirsdag 29 April var det saa anden Dagen. Det fórste jeg lavede, da jeg kom op, det var at jeg var ovre og trække mit Aaletój op. Jeg lagde nemlig Aaletój ud hver Nat. Jeg fangede 1 Aal den Morgen, og vi fik den saa til Middag. Da jeg saa kom hjem, saa bórstede jeg Bedstefaders Sæber eller Sko. Vi gjorde nemlig den Akkord, at jeg skulde bórste hans Sko hver Morgen i hele min Læretid, og saa begyndte jeg at arbejde.  Den Dag lavede jeg meget. Jeg syede 2 Stikninger paa et Par Sko, og lavede 1 Traad, og saa óvede jeg mig i at slaa Stifter i Hælene og slog 1 Stód paa en Sko. Det var jo da ikke saa bagvendt for mig. Jeg havde jo da været lidt med i Værkstedet, og havde set meget paa min Bedstefader, saa jeg kunde da lidt, da jeg begyndte. – Onsdag 30 April var det altsaa den sidste Dag i April Maaned. Om Formiddagen var det godt Vejr, om Eftermiddagen fik jeg lov til at være fri.

– Torsdag 1 Maj var det altsaa den fórste Dag i Maj Maaned. Det var Regnevejr hele Dagen. Det var jo Skiftedag, Folk de skiftede Pladser, og det skulde jeg jo ogsaa have gjort, hvis ikke jeg havde bestemmet at vilde lære Skomageriet. Den Dag begyndte jeg fórst rigtig for alvor at lære Skomageriet, og jeg lavede ogsaa meget den Dag. Jeg vilde skrive alt hvad jeg lavede i Værkstedet i min Lommebog, og det skulde saa tælles sammen til Nytaar 1904, og saa skulde det skrives ind i denne Bog, og Begivenhederne vilde jeg blive ved med at skrive ind i mine Bóger, og 3 Regninger vilde jeg fóre nu. – Lórdag 3 Maj var det et væmmeligt Vejr. Det regnede hele dagen. Jeg fangede 1 Aal og 1 Aalekvappe den Nat. Jeg lavede meget i Værkstedet den Dag. Om Eftermiddagen kom Marie fra Geldsted herhen, og hun skulde være her om Natten. – Torsdag 8 Maj var det Kristi Himmelfartsdag. Det var godt Vejr den Dag. Jeg fangede 3 Aalekvapper den Nat. Jeg lejede med de andre Drenge den Dag. – ” Sóndag 11 Maj var det godt Vejr. Jeg var i Kirke om Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg til Hjort- og Salonskydning i Vetterslev. Jeg kom hjem til Sengetid. –  Sóndag 18 Maj var det altsaa Pinsedag. Det var godt Vejr den Dag. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var herhenne den Dag. Jeg lejede med de andre Drenge. – Mandag 19 Maj var det altsaa anden Pinsedag. Det var ikke godt Vejr om Formiddagen. Jeg var over til Smedens den Dag, inden i alle Stuerne for fórste Gang efter at vi havde været Uvenner. Om Eftermiddagen var vi i Skoven alle sammen og pillede saa mange Blomster. Om Aftenen var vi ude til Frederiks. – Onsdag 21 Maj var det fjerde Pinsedag. Det var godt Vejr den Dag. Jeg fik mig et nyt Ur og en ny Kæde den Dag. Uret det kostede 26 Kr og kæden 8 Kroner i alt 34 Kroner. Jeg skrev Brev til min Moder den Dag. Nu var det hendes Fódselsdag. – Lórdag 31 Maj var det altsaa den sidste Dag i Maj Maaned. Det var meget varmt den Dag. Om Formiddagen var jeg i Ringsted, om Eftermiddagen arbejdede jeg.

– Sóndag 1 Juni var det altsaa den fórste Dag i Juni Maaned. Det var meget varmt den Dag. Vi var ene hjemme alle tre den Dag, der var ingen her. – Torsdag 5 Juni var det altsaa Grundlovsdag. Det var godt Vejr den Dag, undtagen om Aftenen, da regnede det. Jeg regste til Kóbenhavn den Dag, ind og se til mine Forældre og Sóskende som boede paa Henrik Ibsens Vej No 38  3de Sal. Jeg gik til Ringsted da Klokken var tre Kvarter paa seks og tog med det Tog, som gaar fra Ringsted 7.42 Minutter og er i Kóbenhavn 9.30 Minutter. Det var et Tog som holdt ved alle Stationerne. Jeg stod af ved Frederiksberg, og min Moder hun var saa ved Stationen og tog imod mig, og da jeg kom hjem saa fik jeg nogen Mad og Kaffe, og saa gik vi en Omgang i Byen, og dag vi kom hjem fik vi Middagsmad og Kaffe, og saa var vi til Grundlovsfest i Sóndermarken. Det begyndte Klokken halv tre med Prossesionen af end 200 forskellige Faner. De marcherede ud i Sóndermarken, og vi marcherede saa med, og vi spiste saa Medaften derude paa Festpladsen, og saa var vi henne og hóre Talerne. Der var seks og talte, og da det var forbi, saa var der Dans til Klokken elleve. Saa gik vi hjem og i Seng, og saa var den Dag forsvunden. Jeg havde bestemmet at blive derinde til Sóndag den 8 Juni. – Fredag 6 Juni var det Regnevejr det meste af Dagen. Om Formiddagen var jeg ingen Steder. Da Thorvald kom hjem fra Skole, saa var jeg med ham paa Plads. Det var helt ude ved Stranden. Vi saa meget paa den Tur. Vi gik igennem Kristiansborgs Slots Ruiner, og saa en hel del Skibe og besaa Hovedbanestationen. Saa gik vi hjem og var hjemme til Sengetid. – Lórdag 7 Juni var det Regnevejr det meste af Dagen. Om Formiddagen var jeg en Tur oppe ved Banen og saa paa alle Togene, og da jeg kom hjem, saa vik vi Mad og Kaffe, og saa gik jeg og Thorvald op paa Vesterbrogade. Der kóbte jeg min Livsprotokol, den kostede 2 Kroner og 50 Óre, og saa kóbte jeg en Sjækpibe til 50 Óre og en Pakke Sjæktobak til 15 Óre og flere Smaapillerier. Nu havde jeg kóbt alt, hvad jeg skulde have med hjem til mig selv. Saa gik vi hjem og i Seng. – Sóndag 8 Juni var det ogsaa Regnevejr det meste af Dagen. Den Dag rejste jeg saa hjemtil mine Bedsteforældre igen. Om Formiddagen var jeg og Thorvald en Tur oppe paa Frederiksberg Station og se paa Toglisten. Da vi kom hjem fik vi saa Middagsmad og Kaffe. Jeg havde saa bestemmet at tage med det Tog som gaar fra Frederiksberg 3.27 Minutter og er i Ringsted Klokken halv seks. Jeg gik saa hele Vejen hjem og naaede Sandby Klokken syv. Saa var Bedstefader og Bedstemoder ikke hjemme. Jeg gik saa ude til Frederiks, og var der til de kom hjem. Saa gik vi i Seng. – Mandag 9 Juni var jeg saa hjemme igen og begyndte saa paa mine sædvanlige Regler. – Lórdag 21 Juni var jeg i Vandet for fórste Gang i Aaret 1902. – Mandag 23 Juni var det saa St.Hansaften. Vi var ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Lars der fyldte 1 Aar, og da vi kom hjem, saa var jeg ude og se de blussede. – Onsdag 25 Juni var der St.Hansmarked i Ringsted. Jeg og Bedstefader og Bedstemoder var der oppe. Vi kórte derop Klokken halv to og kórte hjem Klokken syv om Aftenen. Jeg gav kun 10 Óre ud.” Sóndag 29 Juni var der stor Fest i Sanbygaards Skov. Jeg og Bedstefader var deroppe. Det begyndte Klokken halv fire. Jeg kom hjem Klokken 2 om Natten. Jeg havde moret mig godt. Der var Karrussel og Gynge og meget mere. Jeg gav 1 Krone ud.

– Fredag 4 Juli var jeg og Bedstefader oppe paa Nanen og hente Anna og Karla. De skulde herud og være i Sommerferien. De skulde have kommet til Ringsted 11.45 Minutter, men det kom de ikke. Saa maatte vi gaa og vente til det næste Tog kom. Det kom saa 3.30 Minutter. Det Tog var de saa med, og vi kórte saa hjem til Sandby og fik nogen Mad og nogen Kaffe. – Sóndag 6 Juli var jeg og Bedstefader og Bedstemoder og Anna og Karla i Olstrup hos Kristian Pedersen, som var Gaardmand der. Vi kom hjem til Sengetid. Om Formiddagen var jeg ude og mede og fangede 10 Abborrer 2 Skaller og 3 Geder, saa det var jo god Fangst. – Lórdag 19 Juli fangede jeg en Gedde paa 2½ kilo, den stórste jeg nogensinde havde fanget. – Sóndag 20 Juli var jeg ude og fiske hele Formiddagen, og fangede 4 Geder. De vejede tilsammen 6½ kilo, saa det var en god Fangst. – Lórdag 26 Juli kom Thorvald fra Kóbenhavn herned og skulde hjem igen om Mandagen, saa det var ingen lang Ferie. Han kom til Medaften. – Sóndag 27 Juli var vi ude og med hele Formiddagen, men fangede ikke noget. Om Eftermiddagen lejede vi lige til Sengetid. – Mandag 28 Juli rejste Thorvald saa hjem igen til Kóbenhavn. Han tog med 9 Toget om Aftenen. Jeg arbejdede ikke i Værkstedet den Dag, jeg fik fri. Jeg og Thorvald var saa henne og mede. Vi fangede 8 Abborrer og 6 Geder. Jeg solgte 2 for 45 Óre og Thorvald fik to med hjem. Saa havde vi selv to. – Mandag 4 August var Jens fra Geldsted og Anna og Marie og Ellen fra Næsby herhenne, saa jeg fik tidlig Fyraften. Jeg fangede en Gedde i Middagsstunden. – Onsdag 6 August bar vi Brændestakken ind i Tórvehuset. Vi blev færdige til Medaften, saa gik jeg ud at mede. – Torsdag 7 August kom min Moder og min lille Broder herud. De kom om Aftenen og skulde være her til om Mandagen. Det regnede hele Dagen den Dag. – Sóndag 10 August var vi i Glumsó, henne hos Blikkenslagerens alle sammen. Vi kórte derhed til Kaffetid og kom hjem til Sengetid. Det var Regnevejr det meste af Dagen. – Mandag 11 August rejste saa min Moder og alle mine Sóskende hjem til Kóbenhavn igen. De rejste om Eftermiddagen. Det var et forfærdeligt Regnevejr den Dag. Jeg var med i Ringsted. – Onsdag 13 August var jeg paa Hóstarbejde over hos Hans Peter Knudsen. Jeg var der ikke uden om Eftermiddagen. Jeg fik 35 Óre for det. Jeg tog Rug fra, og var med at slæbe sammen. – Torsdag 14 August var det 36 Aar siden Bedstefader og Bedstemoder havde Bryllup. De var viet i syv Kirke. – Tirsdag 19 August var det Regnevejr det meste af Dagen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Fódselsdag alle sammen, og spise Medaften og drikke Chokolade. – Lórdag 24 August pillede jeg Kirsebær ned. Det var godt Vejr den Dag. – Sóndag 25 August var vi ude til Frederiks og var med at slagte en Gris. Det var daarligt Vejr den Dag. – Mandag 26 August kalkede vi Værkstedet og lavede fint derude. Hvor Gris blev syg den Dag, den havde Knuderosen. Vi havde Dyrlæge om Aftenen. – Sóndag 31 August var det altsaa den sidste Dag i August Maaned. Vejret var godt den Dag. Jeg fangede  en Gedde paa 4 kilo den Dag, men paa en anden Mands Gedetój. Jeg fik saa 25 Óre for det.

– Mandag 1 September var det saa den fórste Dag i September Maaned. Jeg pillede Kirsebær ned den Dag. Jeg pillede 5 Kurvefulde ned paa en 14-15 kilo. – Mandag 2 September klippede jeg Tjórner til Kirsebærene blev tórre, saa skulde jeg pille dem ned. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme. De gamle kórte til Næsby. Jeg begyndte en Livrem til Smedens Kristian den Dag til 25 Óre. – Torsdag 4 September klippede jeg Tjórner hele Formiddagen. Om Eftermiddagen var jeg paa Hóstarbejde hos Hans Peter Knudsen, jeg nejede op. Nu havde jeg lært at neje op. – Fredag 5 September var jeg over til Hans Peter Knudsen igen, men kun om Formiddagen. Om Eftermiddagen regnede det, saa gik jeg hjem igen. – Sóndag 7 September fangede jeg 1 Gedde og 2 Abborrer. Der var ingen andre her end Frederiks. Det var koldt den Dag. Sóndag 14 September var det meget koldt. Vi havde i Kakkelovnen den Dag for fórste Gang efter Sommeren. Vi holdt Bedstemoders Fódselsdag den Dag. Hendes Fódselsdag var jo ellers ikke fórend om Mandagen. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var her henne. Vi fik Duesteg og Chokolade. – Mandag 15 September var det saa Bedstemoders rigtige Fódselsdag. Hun fyldte 59 Aar. Vi havde ingen fremmede den Dag. Vi havde ogsaa i Kakkelovnen den Dag. Jeg var ikke rigtig rask den Dag. – Onsdag 17 September pillede jeg Kirsebær ned til Kirsebærvin. – Fredag 19 September var det Landstingsvalg over hele Landet. – Mandag 29 September var jeg ene hjemme hele Dagen. De gamle var i Næstved. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. – Onsdag 1 Oktober var det saa den fórste Dag i Oktober Maaned. Der var en grusom Kulde den Dag. Der kom nogle Soldater herforbi den Dag. Fórst nogle Dragoner og en Underofficer, og saa kom der en 20-30 syklende Infanterister med en Garderkaptajn i Spidsen og 3 Officer. De menige havde grónne grónnegraa Uniformer paa. – Torsdag 2 Oktober var det meget koldt. Vi havde i Kakkelovnen ude i Værkstedet den Dag, fórste Gang efter Sommeren. Den Dag holdt vi op med at have Middagsstund. Om Aftenen var der to Mænd fra Hjælmsólille her. De spillede Kort. – Sóndag 5 Oktober var jeg i Kirke om Formiddagen. Der var Konfirmation. Nu var det jo et halvt Aar siden, at jeg blev konfirmeret. Jeg var ellers ingen Steder den Dag. – Fredag 17 Oktober var det min Sóster Karlas Fódselsdag. Hun fyldte 7 Aar. Jeg var hjemme hele Dagen. – Lórdag 18 Oktober var jeg hjemme hele Dagen og Vejret var godt. – Sóndag 19 Oktober var vi ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var Anna der fyldte Aar. Vi spiste Medaften og drak Chokolade. Om Formiddagen var jeg i Buske med Skotój. – Tirsdag 21 Oktober var jeg til Marked i Ringsted. Det var kun et lille Marked. Det var daarligt Vejr den Dag. Jeg kom tidlig hjem. Jeg havde brugt 1 Krone til at handle for. – Sóndag 26 Oktober var det et væmmeligt Vejr, særlig om Eftermiddagen. Vi lejede Róvere og Soldater den Dag. Om Aftenen var jeg ovre til Hans Peter Knudsens til Visit. – Onsdag 29  Oktober var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Sandby med Skotój, og saa var jeg henne hos Lærer Fog med det  samme og vilde have meldt mig ind i Foredragsforeningen, men jeg vilde saa vente lidt. De begyndte ligestraks paa et nyt Aar, saa kunde jeg melde mig ind. Der besluttede jeg saa at melde mig ind naar det nye Aar begyndte.

– Lórdag 1 November var det saa den fórste Dag i November Maaned. Det var meget koldt den Dag og et farligt Stormvejr. Nu havde jeg været ½ Aar i Skomagerlære. – Mandag 3 November var jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus. Cand Theol Holm talte. Det var daarligt Vejr den Dag. – Tirsdag 4 November var jeg hjemme hele Dagen. Henad Aftenen var jeg paa Sórup med Skotój, og da jeg kom hjem, gik jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus. Missionær P. Eriksen Kirke=Helsinge Talte. Jeg kom hjem til Sengetid. – Onsdag 5 November var jeg hjemme hele Dagen. Jeg begyndte paa at  grave Rundingen den Dag. Det var meget koldt den Dag. – Fredag 7 November var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus. Lars Aage talte. Jeg kom hjem til Sengetid. – Lórdag 8 November var jeg ude og arbejde i Haven hele Dagen. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus. Missionærene Poul Jensen og Johan Madsen og Pastor Nielsen i Vetterslev talte. Jeg kom hjem til Sengetid. – Mandag 10 November var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var det jo Mortensaften. Vi holdt min Fódselsdag den Dag. Frederiks var her henne. Vi fik Andesteg og Chokolade. – Fredag 14 November var jeg hjemme hele Dagen. Den Dag begyndte jeg paa at  sy et Par nye Sko til Moster Annas Lars. Jeg fik syet den ene den Dag og begyndte lidt paa den anden. Det var de fórste Par nye Sko jeg syede i min Læretid. – Lórdag 15 November var jeg hjemme hele Dagen og arbejdede. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus. Det var fórste Aften, det begyndte Klokken otte og var forbi Klokken ti. Det var Danselærer Frandsen fra Hjælmsómagle, der skulde til at holde Danseóvelse her 2 Gange om Ugen, Mandag og Tirsdag. Nu skulde vi igen den 21 November. Det kostede 4 Kroner, vi gav 2 straks og 2 senere hen paa Vinteren, naar vi havde gaaet den halve Tid. – Fredag 21 November var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for anden Gang. Vi var 20 Karle og 8 Piger. Den Dag var det et Aar siden, jeg begyndte at gaa til Præsten. – Lórdag 22 November var jeg hjemme hele Dagen. Henad Aftenen var jeg ude til Johan Larsens i Vetterslev med Skotój, og tjente 25 Óre, og da jeg kom hjem var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for tredje Gang. – Sóndag 23 November var jeg hjemme hele Dagen. Jeg lavede 2 Skójteremme til Smedens Kristian den Dag for 8 Óre. Jeg kórte saa Issluffe hele Dagen. Det var fórste Gang efter Sommeren i Aaret 1902. Om Aftenen var jeg over til Hans Peter Knudsens. Vi spille Kort, jeg tabte 19 Óre. Den Dag blev jeg meldt ind i Sandby Sogns Sygekasse. Jeg fik saa en Sygekassebog og en Lov, og saa skulde jeg give 70 Óre i Indskud hvert Kvartal. Lærer Fog Sandby var Formand for Sygekassen. Jeg henvendte mig ogsaa til ham. Nu var jeg saa Medlem af Sandby Sygekasse. – Mandag 24 November var jeg hjemme hele Dagen. Det var meget glat paa Vejene den Dag. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for fjerde Gang. Jeg kom hjem Klokken elleve. – Tirsdag 25 November var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Sandby Brugsforening, og da jeg kom hjem, var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for femte Gang. Nu var vi over 50 Elever, Karle og Piger. – Sóndag 30 November var det saa den sidste Dag i November Maaned. Jeg kórte paa Issluffe hele Dagen. Aaen kunde ogsaa bære nu, den kórte vi ogsaa paa.

– Mandag 1 December var det altsaa den fórste Dag i December Maaned. Jeg var ene paa Værkstedet hele Dagen. Bedstefader var i Næstved og kóbe Læder. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for sjette Gang. Den aften lærte vi at danse 2 Turen 3 Turen og 4 Turen og halvfemte Turen og 6 Turen og Jódeturen. – Tirsdag 2 December var jeg hjemme hele Dagen. Det var Vintervejr den Dag. Det sneede og róg og fóg, og var et væmmeligt Vejr. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for syvende Gang. Det var fórste gang i Aaret 1902, at det var Snevejr. – Sóndag 7 December kórte jeg paa Issluffe hele Dagen. Jeg og 3 andre Drenge, vi var kórende paa Aaen helt over til Sórup Skov. Isen var en halv Alen tyk, det var haardt Frostvejr hele Dagen. – Mandag 8 December var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for ottende Gang. Nu havde vi gaaet den halve Tid. Nu skulde vi have Musik og nu skulde vi betale de sidste 2 Kroner. Jeg kórte ogsaa lidt paa Issluffe den Dag. Jeg kórte bort med 1 Par Sko på Issluffe. – Tirsdag 9 December var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for niende Gang.  Den Aften havde vi Musik. Jeg kom hjem Klokken elleve. – Onsdag 10 December var jeg hjemme hele Dagen. Henad Aftenen var jeg og Bedstefader og Bedstemoder og Frederik til Pólsegilde hos Moster Kristine i Glumsó. De havde slagtet en Gris. Vi kom hjem Klokken 12 om Natten. Jeg var syg, da vi kom hjem. – Sóndag 14 December kórte jeg paa Issluffe hele Dagen. Det var ellers Tóvejr den Dag. Om Aftenen var jeg ene hjemme, men alle Drengene heromkring var hos mig. Vi spillede Kort, til de gamle kom hjem Klokken elleve. – Tirsdag 16 December var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus for elvte Gang, og kom hjem Klokken elleve. – Onsdag 17 December var jeg og Bedstefader henne og hjælpe Frederik med at slagte en Gris. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Regnvejr og Storm. – Torsdag 18 December var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Pólsegilde. Vi spillede Kort og jeg tabte 15 Óre. Det var Tóvejr den Dag. – Sóndag 21 December kórte jeg paa Issluffe hele Dagen. Om Aftenen var jeg over til Hans Peter Knudsens. Vi spillede Kort og jeg tabte 16 Óre. Det var haardt Frostvejr den Dag. – Mandag 22 December var jeg hjemme hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus. Det var godt Vejr den Dag, men Frostvejr. – Onsdag 24 December var jeg hjemme hele Dagen. Jeg gjorde rent i Værkstedet og paa Loftet den Dag. Vi forestod jo Juleaften og alle Julehelligdagene. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det regnede og var saa sjasket paa Vejen. Da Klokken var fem om Eftermiddagen, kom Kristine og Nielsen fra Glumsó herhen. Frederiks kunde ikke komme for Jens laa og havde Skarlagensfeber. Der var saa ingen andre end Blikkenslagerens her. Vi spiste saa Nadver og drak Kaffe. Vi fik Andesteg til Nadver. Om Aftenen spillede vi Kort. Jeg var ikke med at spille, men jeg gav eller blandede Kortene for dem hele Aftenen, det fik jeg 30 Óre for. Vi spillede til Klokken den var halv tolv. Kristine og Nielsen de laa her om Natten. Vi fik Nódder og Appelsiner af hende i Julegave. Jeg blev klippet den Dag. – Torsdag 25 December var det altsaa Juledag. Vi sov til Klokken 9 om Morgenen allesammen. Jeg bórstede saa alt Skotójet, og da jeg var færdig med det,  saa gik jeg og Bedstefader i Kirke. Der var fórste Tjeneste Klokken ti. Vi kom hjem til Middag og fik saa nogen Middagsmad. Om Eftermiddagen var jeg over og spille Kort med Smedens Drenge. Jeg vandt 4 Óre. Vi spillede til Aften, saa gik jeg ind og fik Medaften og Kaffe, og saa spillede vi Kort til Sengetid. Det var et daarligt Julevejr den Dag. Det regnede det meste af Dagen og var saa sjasket paa Vejene, og saa var det et Stormvejr, saa vi havde næsten ikke kendt Mage til Stormvejr. Det var helt Orkan. Kristine og Nielsen de laa her om Natten. – Fredag 26 December var det saa anden Juledag. Vi sov til Klokken 9 om Morgenen allesammen. Jeg bórstede saa alt Skotójet, da jeg kom op, og vi fik Frokost og Kaffe. Kristine og Nielsen, de tog saa med Post Peter Nielsen hjem til Glumsó igen. Saa var vi her ene tre igen. Om Eftermiddagen var Bedstefader og Bedstemoder ude til Frederiks. Jeg var saa ene hjemme. Smedens Drenge var over hos mig. Vi spillede saa Kort. Jeg tabte 8 Óre. Da Klokken var halv syv gik jeg op i Sandby Forsamlingshus. Der var Professor Labri og gjorde Trylleforestillinger. Der skule ogsaa har været Dans, men det blev der ingen af. Det begyndte Klokken 4½ og var forbi Klokken ni. Det stormede og sneede den Dag. – Lórdag 27 December var det saa tredje Juledag. Vi arbejdede i Værkstedet hele Formiddagen, men til Middag saa holdt vi Fyraften. Saa havde jeg fri hele Eftermiddagen. Om Aftenen var jeg med Bedstemoder i Brugsen. Jeg fik mig et par Træskoer. Jeg var ellers ingen Steder henne. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det regnede og stormede hele Dagen. – Sóndag 28 December var det saa fjerde Juledag. Jeg var hjemme hele Dagen. Jeg hentede Mælken og Avisen paa Posthuset. Om Eftermiddagen spillede jeg Kort med Smedens Drenge og tabte 7 Óre. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det regnede og stormede hele Dagen omtrent.” – Mandag 29 December var det saa femte Juledag. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Det regnede og var saa sjasket paa Vejene. Om Aftenen var jeg til Juletræ i Sandby Missionshus. Det var Ynglingeforeningen og Pigeforeningen, der holdt det. Jeg var beden af Hans Otto Andersen omme fra Dade, der var Medlem af Ynglingeforeningen. Det begyndte Klokken fem og var forbi Klokken tolv. Jeg kom hjem Klokken halvelleve. Der var tre og talte Pastor Lindboe i Sandby og Cand theol Kildeby fra Næstved og saa Foreningens Formand Forpagter Jensen Buske. Vi fik fem Dele en Pose med Godter i, et Æble og et Kort og lidt Juletræspynt og saa Kaffe med Brød til, saa meget vi vilde have. – Tirsdag 30 December var det saa Sjette Juledag. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Det var godt Vejr den Dag, men det var saa glat paa Vejene. Vi kórte i Slæde ned af Banken den Dag, helt hen forbi Jens Nielsens Hus. – Onsdag 31 December 1902 var jeg hjemme hele Dagen og arbejdede i Værkstedet. Jeg gjorde rent i Værkstedet, for nu begyndte vi paa et ny Aar. Det var temmelig godt Vejr den Dag. Det regnede lidt men ikke meget. Det var altsaa den sidste Dag i Aaret 1902, nu begyndte vi saa paa et nyt Aar, Aaret 1903. Da Klokken var fem spiste vi Medaften. Vi fik Andesteg. Da Klokken var halv seks, gik jeg ud og skulde skyde det gamle Aar ud og det nye Aar ind. Jeg havde en Pakke Kinesere og 2 Skruptudser at skyde med. Jeg skód det ogsaa væk alt sammen. Jeg kom hjem Klokken 9 om Aftenen. Saa gik vi i Seng. Vi kórte lidt i Slæde ned af Banken om Aftenen, men ikke ret meget, for Banken var snart optóet. Nu var Aaret 1902 altsaa forsvunden. Det var et mindeværdigt Aar for mig. Fórst og fremmest Konfirmationen. Det var jo noget som man aldrig kunde glemme. Nu skulde man jo fórst til at próve Verden. Lige paa en Gang bestemmede jeg, at jeg vilde lære Skomageriet, det var jo ellers ikke min mening, medens jeg gik i Skole, da havde jeg jo bestemmet at jeg vilde ud at tjene hos Bónderne. En Overgang vilde jeg være Smed, men det kunde jeg jo ikke blive, jeg var for lille, men saa en Dag, saa fik jeg den Besked, at nu skulde jeg sige, hvad jeg vilde. Bedstefader var ligeglad. For ham maatte jeg være hvad jeg vilde, men saa tog jeg saa den Beslutning, at jeg vilde lære Skomageriet, og den 1 Maj 1902 begyndte jeg saa paa at lære Skomageriet. Jeg og Bedstefader havde ingen Lærerkontrakt imellem os. Vilde jeg ikke være ved Skomageriet, saa kunde jeg jo komme ud og tjene hos Bónderne. Lærerdrengene skulde jo ellers have Kontrakt med deres Mester, men det behóvede jeg ikke at have. Det var jo mig en frivillig Sag, jeg havde jo selv valgt det. Nu var den bedste Tid af ens Liv forbi. Det er Skoletiden, saa længe man gaa i Skole er det kun Narrestreger alt sammen, men naar man bliver konfirmeret, saa er alt det gode forbi. Jeg og Smedens Drenge, vi havde det nu ogsaa forfærdeligt godt. Vi gik hjemme og drev altid. Bestilte ingenting andet end hvad vi selv vilde. Jeg havde nok ikke faaet det saa godt, hvis jeg  ikke var kommen herned hos mine Bedsteforældre, men nu var jeg saa heldig stillet. Jeg havde gaaet i Skole hos mange Skolelærere. Fórst begyndte jeg hos en Lærerinde i Vetterslev, da jeg var seks Aar. Da jeg saa var syv Aar, begyndte jeg at gaa i Sandby Skole hos Lærer Andersen, men han rejste saa sin Vej. Saa begyndte jeg hos Lærer Jacobsen, Smedens Són i Vetterslev, han var her blot som Vikar, til vi fik en ny Lærer. Saa begyndte jeg hos Lærer Fog oppe i den nye Skole og endte saa hos Lærer Skafte. Han var min sidste Lærer. Vi maatte gaa i Skole efter at vi var konfirmeret, men det varede ikke ret længe. Den 23de November blev jeg meldt ind i Sandby Sogns Sygekasse. Det var jo rart at være i den, hvis man skulde blive syg, og nu var jeg jo fyldt 15 Aar, saa kunde man blive meldt ind i Sygekassen. Lærer Fog, Sandby, var Formand for Sygekassen. Jeg fik saa en Sygekassebog, og saa Loven, og saa var jeg Medlem af Sandby Sogns Sygekasse. Det var den fórste Forening, jeg kom ind i efter min Skoletid. Jeg gik i Danseóvelse i Sandby Forsamlingshus den Vinter. Jeg vilde lære at Danse. Vi gik 2 Gange om Ugen. Vi skulde gaa i sejsten Aftener, det skulde vi give hver 4 Kroner for, saa det var god Fortjeneste for Danselæreren. Han hed Frandsen og var fra Hjælmsómagle. Vi havde et Uvejr det Aar, som man sent glemmer. Det var Juledagsnat, det var et Stormvejr saa det har ikke været saadant et Vejr siden 1891, og det var over hele Landet, og i andre lande ogsaa. Der skete en forfærdelig Masse Ulykker den Nat, der blev ódelagt for mange Millioner Kroner. Hele Skove blæste omkuld meget mere.”

I Aaret 1902 blev jeg konfirmeret i Sandby Kirke af Pastor Lindboe Sóndag den 6te April.”

I Aaret 1902 blev jeg meldt ind i Sandby Sygekasse og var nu Medlem af Sandby Sogns Sygekasse.”

I Aaret 1902 havde vi den forfærdelige store Julestorm der ódelagde Landet for mange Penge.”

I Aaret 1902 begyndte jeg paa at lære Skomageriet og lave det til min Livsstilling.”

Nu er der ikke mere om det mindeværdige Aar:  1902.” – Forbi.”-.

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed