Livsprotokol for 1905

Hans Peter Jensen den l Januar 1905 i Sandby Sogn Tybjerg Herred og i Præstó Amt.”

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1905. ”

Aaret 1905. ” 18 Aar . ” _

Den 9de November 1905 fyldte jeg saa mine 18 Aar. Nu havde jeg naaet Myndighedsalderen. Nu var jeg myndig, nu havde jeg Lov at nære mig ad, som jeg vilde, nu kunde jeg rejse, naar jeg vilde, men forelóbig tænker jeg ikke paa at rejse. Det vilde være meget dumt gjort af mig. Jeg havde jo ikke engang udlært Skomageriet endnu. Jeg havde jo et godt halvt Aar endnu. Nu kunde jeg ellers lave noget. Jeg syede stadig nyt Fodtój, men jeg fik jo ikke Lov til at sy det fine Fodtój endnu. Jeg syede kun det grove og saa lavede jeg gammelt. Det lavede jeg næsten alt sammen selv. Bedstefader lavede ikke ret meget gammelt Det fik jeg Lov til. Jeg lavede sommetider noget til min egen Fortjeneste, men det var ikke meget. Bedstefader kunde ikke ret godt lide det. Jeg havde jo heller ikke nódig at fuske, jeg kunde bare sige, naar jeg manglede Penge, saa fik jeg det, men jeg brugte ikke ret mange Lommepenge. Det var ikke tit, jeg fik nogen af ham, men han satte saa nogen oppe i Ringsted Sparekasse til mig, saa nu havde jeg over hundrede Kroner deroppe, dem fik jeg nok Brug for en Gang i Tidens lób. Tiden gaar voldsomt hurtig, naar bare man er rask og har noget at beskæftige sig med. Jeg havde ikke fejlet noget hertil, saa er det ingen Sag at være til, og jeg havde jo ingen Sorger. Jeg fik jo Fóden og Klæderne og Penge til. Hvad bedre kunde man vel ónske sig, og ny Sykel havde jeg jo ogsaa faaet nu, saa nu behóvede jeg ikke gaa mere. Nu kunde jeg kóre mig en Tur ud og se mig om en Sóndag, i Stedet for at gaa herhjemme og glo. Jeg var jo i to Foreninger, men Bedstefader betalte for mig i dem begge, baade i Sygekassen og Foredragsforeningen, men saa gik jeg i Aftenskole om Vinteren i Sandby Skole hos Lærer Nielsen. Det kostede 2 Kroner men det betalte jeg selv, men jeg fik jo gerne en Tokrone til min Fódselsdag, saa gav jeg Nielsen den. “

Om selve Fódselsdagen . ”

Min Fódselsdag var det Aar en Torsdag. Det var temmelig godt Vejr den Dag, men noget koldt. Det var jo ikke saa underlig efter Aarstiden Jeg var ude i Haven den Dag og grave, men naar man grav, kunde man nok holde Varmen. Det var jo paa hóje Tid at faa gravet Haven, men vi har haft saa travlt i Værkstedet indtil nu, saa vi kunde ikke faa Tid fór. “Vi holdt ingen Fódselsdag den Dag. Vi holdt den ikke forend om Fredagen, saa var det jo Mortens Aften, det plejede vi jo van at holde den Mortens Aften, saa fik vi gerne Andesteg og Chokolade oven paa, og saa var det forbi. Der var ingen her hos os, vi var her ene tre. ” Jeg fik to Kroner af min Bedstefader i Fódselsdagsgave, det plejede jeg jo van at faa til min Fódselsdag. Inden jeg blev konfirmeret fik jeg kun 1 Krone, men nu faar jeg to. “

Jeg fik Brev fra min Moder, det plejede jeg jo ogsaa van at faa. Det var alt hvad jeg fik. Saa fik jeg jo en Del lykønskninger i Dagens Anledning. “

Vejrforholdene i Aaret 1905. ”

Vinteren var det Aar ikke meget streng, men vi havde heller ikke ret megen Sommer. Den varede ikke ret længe. Det var kun nogle faa Uger, det var rigtig varmt, ellers var det skiftende koldt en Dag, varmt en anden Dag. Aaret 1905 begyndte ellers med megen streng Frost og Snestorm, men det varede kun nogle faa Dage, saa blev det Tóvejr igen, men saa frós og sneede det jo en gang imellem. Nytaarsdag var Frosten saa slem, saa vi kunde ikke faa tóet Vinduerne, hvor meget vi end fyrede i Kakkelovnen. De tre sidste Dage af Aaret var ogsaa slemme med Frost og Snestorm. Det er gerne værst ved Begyndelsen og Slutningen af Aaret. ”Det var Snevejr 26 Gange i hele Aaret og Frostvejr 49 Gange i hele Aaret. Snevejr 21 Gange fórste Halvdel af Aaret og Frostvejr 37 Gange. Snevejr 5 Gange anden Halvdel af Aaret og Frostvejr 12 Gange. Fórste Halvdel af Aaret har været værst. Det har sneet og frosset meget mere, dobbelt saa meget som i sidste Halvdel, men Januar og Februar er jo ogsaa to slemme Vintermaaneder, somme Tider er Marts ogsaa slem.

Hvad jeg lavede i Værkstedet i Aaret 1905. ”

Jeg har i Aaret 1905 syet 539 Stikninger.” 133 Lapper.” Lavet 192 traade. ” 132 Par soller. ” 134 Par bagflækket ”33 Par Sinker. ” 107 Stód.” 9 Stropper.” 38 Knappe. ”Stukket 11 Par Tunger. ” 2 Par Kiler. ”9 par syede Soller. ”

Jeg har i Aaret 1905 syet 32 Par nyt Fodtój paa egen Haand, selv skaaret Underlæder, penet dem op, rettet sollerne af, slaget Hælene under og selv lavet det alt sammen. ”

4 Par nyt Fodtój har jeg gjort færdigt, det vil sige, Bedstefader har haft lavet noget paa dem, og saa har jeg faaet dem og skulde lave dem helt færdige. ” Jeg har ogsaa lavet lidt til min egen Fortjeneste, men det er ikke meget ”

Jeg har syet en Del Stikkeri paa en Livrem til Tómrer Valdemar, det fik jeg 10 Óre for. ”

Jeg har syet en Stóvle sammen for Karl Jensens Karl i Ómarken, det fik jeg 10 òre for. ”

Det er alt hvad jeg har lavet til min egen Fortjeneste, det blev saa i alt 20 Óre. ”

Det er saa alt jeg har lavet i Værkstedet i Aaret 1905. ”- ”

Nu havde jeg saa været ved Skomageriet i 3½ Aar og det gik godt. Jeg og Bedstefader enedes godt om det Nu kunde jeg jo ogsaa lave hvad som helst omtrent- Nu kunde jeg sy nye Fedtlæderstóvler paa egen Haand og spænde dem, kunde jeg ogsaa, og nu kunde jeg sy nye fine Herre og Damesko eller Stóvler med syet og opstukken Rand og hóje hule Hæle. Nu havde jeg kun et halvt Aar tilbage af Læretiden, saa var jeg Svend. ”- ”

Regninger for Aaret  :   1905.”

Mælkeregning. ”   Skoregning.”   Fiskeregning.”

Mælkeregningen.”

Maaned.” Kander.” Potter.” Kroner.” Óre.” Resultat af Mælkeregningen for Aaret :  1905.”      –

205½ Kande 411 Potter  36 Kroner 99 Óre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet af Skoregningen for Aaret:  1905.”

67 Par har jeg brunget ud tjent 3 Kroner 60 Óre.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Februar. 16. Kander.” 32. Potter.” 2. Kroner.” 88. Óre.”
Marts. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
April. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
Maj. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.” 06. Óre.”
Juni. 16. Kander.” 32. Potter.” 2. Kroner.” 88. Óre.”
Juli. 15½. Kande.” 31. Potter.” 2. Kroner.” 79.Óre.”
August. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.” 06. Óre.”
September. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.” 06. Óre.”
Oktober. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24. Óre.”
November. 17. Kander.” 34. Potter.” 3. Kroner.” 06. Óre.”
December. 18. Kander.” 36. Potter.” 3. Kroner.” 24.  Óre.”
Ialt: 205½: Kande.” 411: Potter.” 36 Kroner.” 99. Óre.”
Skoregningen.”
Maaned.”                Hvor mange Par.”     Kroner.”                Óre.”
Januar 4.      Par.” 0.   Kroner.” 55. Óre.”
Februar 6.     Par.” 0.  Kroner.” 65. Óre.”
Marts 9.   Par.” 0.   Kroner.” 75. Óre.”
April 8.    Par.” 0.   Kroner.” 70. Óre.”
Maj 5.    Par.” 1.   Krone.” 35. Óre.”
Juni 5.   Par.” 0.  Kroner.” 35.  Óre.”
Juli 1.   Par.” 1.   Krone 0. Óre.”
August 5.   Par.” 0.   Kroner.” 25. Óre.”
September 12.  Par.” 0.   Kroner.” 0. Óre.”
Oktober 7.  Par.” 0.  Kroner.” 0. Óre.”
November 3.  Par” 0.  Kroner.” 0. Óre.”
December 2.   Par.” 0.  Kroner 0.  Óre.”
I alt: 67:  Par.” 3. Kroner.” 60. Óre.”

 

April 3 Skaller 4 Abborer 1 Flire 0 Geder 0 Aal 9 Aale-kvapper 0 Lójer 0 Suder 0 Brass-ner 1 Rinter 0 Ka-russer 18.“
Maj   1.    1 . 0. 0.   17. 9. 4. 0.” 0. 0. 0. 34.”
Juni   0.    2. 0. 0.   1. 0. 0. 0.” 0. 0. 0. 2.”
Juli.   0.    6. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0. 6.”
August   2.    0. 0. 0.   0. 0. 1. 0.” 0. 0. 0. 3.”
September   0.   0. 0. 0.   0. 0. 0. 0.” 0. 0. 0. 0.”

I alt: 6 Skaller. 16 Abborrer. 1 Flirer. 0 Geder. 17 Aal. 18 Aalekvapper. 4 Lójer. 0 Suder. 0 Brassner. 0 Rinter. 0 Karusser. 63 fisk

I Aaret 1905 fórte jeg Dagbog for hver Dag der gik og var der saa noget særlig ved en Dag, saa kaldte jeg det en Begivenhed. Nu vil jeg skrive de vigtigste af dem ind her i Protokollen. ”Begivenheder for Aaret 1905. “-

Sóndag 1 Januar 1905 var det altsaa Nytaarsdag. Den fórste Dag i Aaret 1905, et Aar med 365 Dage i ligesom i de andre Aar. Vejret var den Dag meget godt, undtagen det var et rædsomt Frostvejr. Det var ikke til at faa Vinduerne tóet op i Stuen, og saa laa der lidt Sne paa Vejen, men det var ikke meget Jeg kórte paa Issluffe paa Isen hele Dagen omtrent. Aaen kunde ogsaa bære. Nu var der over en Tomme tyk Is. Vi var ingen Steder henne den Dag og der var heller ingen hos os. Vi var her ene tre hele Dagen. “Mandag 2 Januar 1905 var det altsaa anden Nytaarsdag. Vi arbejdede i Værkstedet til Klokken halv fire om Eftermiddagen. Saa holdt vi Fyraften. Vejret var den Dag ligesom Vejret var Nytaarsdag. Det var en lille Smule mildere i Vejret, og saa stormede det meget mere. Om Aftenen var jeg til Bal i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsforeningen der holdt det Bal og jeg var jo Medlem af den. Jeg havde været der i to Aar nu, og dette var det tredje Aar. Vi gav 75 Óre ved Indgangen, jeg morede mig godt Jeg kom hjem Klokken fire om Natten. ” Tirsdag 3 Januar var det saa tredje Nytaarsdag, men den bliver jo ikke regnet for noget. Nu var alle Helligdagene forbi for denne Jul, der var jo ikke mange, fordi at Juledag og Nytaarsdag var en Sóndag. Det var Tóvejr den Dag og meget glat paa Vejene, for der var faldet saa meget Isslag paa Vejen. Vi arbejdede hele Dagen, den Dag var jo ikke hellig. ” Torsdag 5 Januar var det Tóvejr igen. Det regnede og stormede en Del den Dag. Om Aftenen var det saa Helligtrekongers Aften. Vi var ude til Frederiks til Pólsegilde den Aften. Han havde slagtet en stor Gris paa 172 Pund. “Fredag 6 Januar var det saa Helligtrekongersdag. Vi holdt Fyraften til Middag den Dag, saa holdt vi hellig Eftermiddag. Jeg var saa lidt ovre paa Isen til Aften. Om Aftenen fik jeg mig saa et Slag Kort og tabte 11 Óre. “Sóndag 8 Januar var det et vemmeligt Fóre. Det var saa glat paa Vejen, der var et tykt Lag Is paa Vejen, men ellers Tóvejr. Om Formiddagen var jeg i Ringsted. Jeg var oppe med et par Stóvler til en Tómrersvend i Dagmarsgade. Jeg kom til at kóre derop, men maatte gaa hjem. Jeg korte paa Issluffe hele Eftermiddagen paa Aaen. Om Aftenen var jeg ude og spille Kort.” Mandag 9 Januar var det et farligt Stormvejr og Regnevejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole for fjortende Gang og fórste Gang i det nye Aar og efter endt Juleferie. Vi var ikke uden fem den Aften, men det var ogsaa daarligt Vejr. ” Torsdag 12 Januar var det et vemmeligt Vejr. Det stormede og regnede og haglede og var et vemmeligt Vejr. Om Aftenen var jeg i Sandby Skole for femtende Gang. Vi var ikke uden seks den Aften.” Sóndag 15 Januar var det storartet godt Vejr, men Frostvejr. Jeg kórte paa Issluffe paa Isen hele Dagen. Om Aftenen var jeg ene hjemme, de gamle var i Næsby, men der var nogen hos mig og holdt mig med Selskab. Vi spillede Kort. Jeg vandt 37 Óre i Seksogtreds. ” Mandag 16 Januar var det en forfærdelig Kulde og et farligt Stormvejr. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskoleforstander Dalsgaard fra Soró talte om Henrik Vergeland. ” Tirsdag 17 Januar var Vejret ligesom om Mandagen, Kulde og Storm. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for sejstende Gang. Vi var ni den Aften. ” Torsdag 19 Januar var det storartet godt Vejr, helt stille og Solen skinnede saa dejligt, men lidt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby e for 17de Gang. ” – Lórdag 21 Januar var det godt Vejr, men ikke saa lidt Frostvejr og megen Storm. Om Eftermiddagen var jeg i Glumsó hos min Moster Kristine. Jeg skulde hen og have Besked, jeg skulde passe Butikken for dem om Mandagen. De skulde til Kóbenhavn og kóbe ind. De fulgtes saa med mig hjem. De skulde ligge hos os Lórdag Nat. De rejste til Kóbenhavn Sóndag Morgen. ” Sóndag 22 Januar var det ogsaa godt Vejr, men Frost og stille. Jeg kórte paa Issluffe paa Isen hele Eftermiddagen. Om Formiddagen ryddede jeg op i Værkstedet og var ude og hente Kóretój. Bedstefader skulde kóre Kristine og Nielsen til Ringsted. De skulde jo med Toget til Kóbenhavn. Om Aftenen havde vi fremmede. Peter Vilhelms i Gaardene og Niels Petersen i Vrangstrup og alle Frederiks. Vi spillede Kort, jeg vandt 50 Óre i magert Firkort. ” Mandag 23 Januar var det ogsaa godt Vejr. Frostvejr og helt stille. Den Dag var jeg i Glumsó hele Dagen. Jeg var henne og passe Butikken, de var jo i Kóbenhavn. Jeg gik derhen om Morgenen tidlig, Klokken var vel ikke uden ni, da jeg var i Glumsó, og om Aftenen kórte jeg hjem med det Kóretój, som skulde op og hente Kristine og Nielsen. Jeg var saa hjemme igen Klokken otte om Aftenen. Jeg havde ikke ret megen Handel, men jeg modtog imod megen Besked. ” Tirsdag 24 Januar var Vejret ikke saa godt, det var koldt og Blæst, men ikke saa megen Frost. Henad Aftenen var jeg i Ringsted. Jeg var oppe og kóbe nogle Sinker og noget Bay. Jeg var syklende. Min Sykel havde ellers hængt paa Loftet hele Vinteren, men nu var det et godt Syklefóre, saa tog jeg den ned af Loftet, og saa tog jeg mig den Sykletur. “Lórdag 28 Januar var det Tóvejr og en Del Storm. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for attende Gang.” Mandag 30 Januar var det ogsaa Tóvejr og en forfærdelig Storm, næsten ligesom Julestormen 1902. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for nittende Gang, nu var det snart forbi. ” Tirsdag 31 Januar var det altsa den sidste Dag i Januar Maaned. Det var en grusom Storm den Dag, Træerne som stod ved Landevejene blæste omkuld og Stakkene flój deres Vej og Tagene flój af Folks Huse. Fabriksskorstenene blæste om og mange store Ulykker skete der paa Sóen.

” – Torsdag 2 Februar var det altsaa Kyndelmissedag. Det var et vemmeligt Vejr, det stormede, regnede og sneede og frós og skabede sig efter alle Kunstens Regler. Om Aftenen var jeg i  Aftenskole i Sandby Skole for tyvende Gang. Bedstefader var i Næstved den Dag og kóbe Læder. Han kórte med Dagvognen. Den Dag blev jeg færdig med at sy et Par nye Sko til Blikkenslageren i Glumsó. Det var et Par Hverdagssko med Fjer i Vristen. Det var det 11½ Par nyt Fodtój jeg havde syet i min Læretid. Jeg havde været 2½ Dag om det.” Sóndag 5 Februar var det en lille Smule Kanefóre, men om Eftermiddagen var al Sneen tóet bort. Der kom da en halv Snes Kaner herforbi den Dag. Om Lórdagen var der kommen en halv Alen Sne, saa det var bedre Kanefóre den Dag, der kom ogsaa mange flere Kaner den Dag, men nu var det Tóvejr, saa nu var den Kanekórsel forbi for denne Gang. Det var fórste Gang i dette Aar, at Folk kunde kóre i Kane, men det varede jo ikke længe. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Vetterslev Forsamlingshus. Jeg var blot nede og se paa det. Det kostede 25 Óre. Jeg kom hjem Klokken et om Natten og jeg havde moret mig storartet godt” Mandag 6 Februar var det et vemmeligt Fóre. Vejene var saa snavsede nu al Sneen var kommen bort. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 21ende Gang. Vi var tolv den Aften, vi manglede kun en.” Fredag 10 Februar var det Tóvejr, men ellers godt Vejr, helt mildt. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Pastor Hansen fra Testrup talte et gudeligt Foredrag.” Lórdag 11 Februar var det et vemmeligt Vejr, det sneede og róg og fój og skabede sig efter alle Kunstens Regler. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Pastor Vibæk fra Grónland  holdt et storartet godt Foredrag. Han talte om de grónlandske Forhold. Han havde selv været derovre og været Præst der i femten Aar, og da han saa var færdig med Foredraget, saa fremviste han en 200 Lysbilleder derovre fra Grónland. ” Sóndag 12 Februar var det et storartet godt Vejr, lidt Frostvejr, og saa var det temmelig godt Kanefóre. Vi kórte i Slæde ned af Bakken hele Dagen. Der var en masse Mennesker her paa Bakken og kórte i Slæde. Det var jo fórste Gang i denne Vinter, at vi kunde kóre i Slæde ned af Bakken. Kristine og Nielsen fra Glumsó var herhenne den Dag. Jeg fik to Kroner af Nielsen, for at jeg havde syet hans de ny Sko, og det var ogsaa bleven et Par pæne Sko. Om Aftenen var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus. Jeg var kun oppe og se paa det. Det kostede 25 Óre. Jeg kunde ikke komme ind og danse, for jeg var ikke i den Forening, der holdt den. Det var Ungdomsforeningen, men jeg morede mig godt ved at se paa det. Jeg kom hjem Klokken to om Natten. ” Mandag 13 Februar var Vejret ligesom om Sóndagen, det var mere Frostvejr. Den Dag om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 22ende Gang. Vi var otte den Aften.” Torsdag 16 Februar var det Tóvejr og et vemmeligt Fóre, der var næsten ikke til at gaa paa Vejene, de var helt bundlóse, men nu var det ellers godt Vejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for 23ende Gang hos Lærer Nielsen. Det var sidste Aften i denne Vinter, nu havde vi været i Aftenskole hos ham i 23 Aftener, men nu hævede vi. Den Aften bestilte vi ikke noget. Vi kom ind i Stuen og blev opvartet saa storartet. Vi fik Kaffe og Chokolade, og Sigar fik vi ogsaa alle sammen. Vi var tolv den Aften, vi manglede kun en. Han havde ikke været der i lange Tider. Vi fik saa hvor Skrivetójer med hjem. Det er forfærdelige Flinke Folk, Nielsens, baade ham og Konen, og vi blev opvartet saa storartet, vi blev derfor enige om, da vi kom ud, at vi skulde give ham en lille Gave for hans udmærkede Optræden og Flinkhed over for os. Vi gav saa hver 50 Óre og saa vilde vi give ham et Rejsetæppe. Vi valgte saa to til at kóbe det og give ham det, nemlig Hans Henriksen fra Vetterslev og Peter Nielsens Kristian i Sandby, han var jo Tómrer.” Fredag 24 Februar var Vejret temmelig godt. Tóvejr men ellers mildt. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Sandby Missionshus. Provst Olsen, Lynge, talte og Missionær Christensen fra Vordinborg talte. Jeg kom hjem til ordentlig Sengetid Klokken ti.” Tirsdag 28 Februar var det altsaa den sidste Dag i Februar Maaned. Det var godt Vejr den Dag, helt mildt. Jeg var hjemme hele Dagen. Jeg blev færdig med at sy et Par nye Sko den Dag. Det var et Par Hverdagssko til Gaardmand Johan Hansen, Hómb. Det var nu det 12te Par nyt Fodtój, at jeg havde syet i min Læretid og saa havde jeg jo syet en Sko alene, saa det var jo 12 ½ par nyt Fodtój, jeg havde været 2½ Dag om det.

”Onsdag 1 Marts var det altsaa den fórste Dag i Marts Maaned, og nu begyndte Foraarsmaanederne at komme, det var ogsaa helt Foraar den Dag, helt mildt og dejligt. Vi fangede en Gedde paa Medetój i Aaen den Dag, paa et godt Pund. Vi havde faaet nogle Smaafisk af Sognefogedens i Vetterslev, og vi lagde saa Gedetójet ud. Om Eftermiddagen var jeg ovre til Johan Hansens i Hómb med 2 Par nye Sko. Jeg fik saa 50 Óre i Drikkepenge. Jeg var paa Sórup med Skotój med det samme. Det var saadan en lille Sviptur i det gode Vejr. ” Sóndag 5 Marts var det altsaa Fastelavnssóndag. Det var et yndigt Vejr den Dag, helt mildt ligesom om Foraaret. Fastelavnen kom noget sent i Aar, vi var jo nu i Foraarsmaanederne. Jeg tog min Sykel ned fra Loftet den Dag, nu var det jo bleven godt Syklefóre igen. Jeg syk!ede ogsaa hele Dagen. Blikkenslagerens og alle Frederiks og Bedstefaders Broder Jens Mortensen fra Geldsted var her, saa vi var mange en Overgang. Om Aftenen var jeg ude og spille Kort ” Mandag 6 Marts var det saa Fastelavnsmandag. Det var ogsaa godt Vejr den Dag, lidt mere koldt. Om Aftenen var det Snevejr saa Jorden den blev hel vid om Aftenen. Jeg syklede lidt rundt den Dag ogsaa. Der var ingen her hos os den Dag, vi var her ene tre hele Dagen. ” Tirsdag 7 Marts var det altsaa Fastelavnstirsdag. Det var et vemmeligt Vejr den Dag, Snevejr og Regnevejr og Blæst, saa nu blev det sjasket paa Vejene igen. Der var nu stor Forskel paa Vejret i Sóndags og nu, jeg skulde ellers været ud og hugge Risbrænde, men jeg maatte holde mig inde den Dag. Jeg var i Vrangstrup med et Par Foldestóvler henad Aftenen. Vejret var da ordentlig den Gang. ” Lórdag 11 Marts var det temmelig godt Vejr, det begyndte at regne henad Aftenen. Det havde regnet og sneet meget i denne Uge. Jeg havde hugget Brænde i 3½ Dag i denne Uge. Vi skulde have 10 Landevejspile. Nu havde jeg jeg hugget de fire, saa der var seks tilbage. Jeg var hjemme hele Aftenen. ” Sóndag 12Marts var det temmelig godt Vejr: Vejen var ren og mildt i Vejret. Om Eftermiddagen var jeg ude og sykle. Jeg, og nogle flere af mine Kammerater, vi var i Ringsted. Vi havde ikke noget Ærinde derop, det var bare for Tidsfordriv, vi kórte derop. Om Aftenen var jeg ude og spille Kort, men jeg kom hjem til Sengetid. Det lynede og regnede om Aftenen. ” Lórdag 25 Marts var det temmelig godt Vejr: Vejen var da ren, men det var lidt koldt. Der kom nogle Sneskyer en Gang imellem. Det var Bedstefaders Fódselsdag den. Han fyldte 61 Aar: Her var ingen Stads her den Dag, det skulle være til om Sóndagen, saa skulde der mange med. Jeg gav ham ikke noget i Aar, jeg havde ikke saa mange Penge. Vi fik Brev fra mine Forældre den Dag. De havde haft megen Sygdom i denne Vinter, men nu var det saa omtrent overstaaet alt sammen. Om Aftenen var jeg og Smedens Kristian og Móllerdrengen i Ringsted, oppe og handle lidt for os selv. Jeg og Kristian var nede paa Oplysningshjemmet i Sógade og faa byttet nogle Bóger. Vi var jo i Ringsted Læseforening, jeg og Kristian og Niels Peter Nielsens Smedelærling. Vi blev meldt ind i den i Midten af November Maaned. Vi maatte give hver 23 Óre i Mulkt den Aften. Vi havde haft Bógerne for længe, vi maatte kun have dem en Maaned. Vi havde haft dem i to Maaneder, og vi skulle give fem Óre for hver Uge, der gik over den Maaned. Jeg kóbte en Flaske Sykelolie til min Sykel. ” Sóndag 26 Marts var det lidt Snevejr. Det var et vemmeligt Vejr den Dag, koldt var det ogsaa. Jeg syklede bort med Skotój om Formiddagen. Jeg tjente 25 Óre. Om Eftermiddagen syklede jeg til Glumsó i nódvendigt Ærinde for Blikkenslagerens, det fik jeg 50 Óre for. Vi havde en forfærdelig Hob Fremmede den Dag, hele Huset var fuldt. Blikkenslagerens var her og alle Frederiks og Kristian Pedersens fra Olstrup var her, og Peter Vilhelms i Gaardene og Karl Jensens i Ómarken. Vi var 23 Personer til Medaften, saa det var en stor Fódselsdag Bedstefader holdt i Aar: Vi havde ogsaa nylig slagtet en lille Gris, saa vi havde jo da noget at stege, som vi kunde byde de Fremmede. Om Aftenen fik vi os et Slag Firkort til Klokken elleve, saa hævede vi. Jeg vandt 31 Óre. “Fredag 31 Marts var det a!tsaa den sidste Dag i Marts Maaned. Det var et vemme!igt ustadigt Vejr den Dag. Snart regnede og haglede det og snart skinnede Solen, ja det tordnede og lynede endda stærkt over hele Landet. Der var da et Hus og brændte ved Lynnedslag i Jylland, og en Hest var der og blev dræbt af Lynet. Vi skovede vort Brænde hjem den Dag. Julius fra Dade kórte Brændet ned til os. Vi kórte over til Maskinmester Seerop i Vetterslev med det, og fik savet det med det samme, saa nu var det færdigt til at kunne flækkes. Om Aftenen var jeg ude og spille Kort.

” Tirsdag 5 April var det temmelig godt Vejr: Det tórrede godt den Dag. Folk havde ogsaa begyndt at tage i Marken og arbejde i Jorden. Om Aftenen var jeg i Buske til Frederik Petersens med Skotój og da jeg kom tilbage, saa kórte jeg kun til Frederiks, der var Bedstefader og Bedstemoder. Det var jo Vilhelms Fódselsdag, han fyldte 9 Aar. Vi var saa henne og drikke Chokolade i Dagens Anledning. ” Torsdag 6 April var det en anden Slags Vejr. Det var helt Vinter den Dag. Det sneede omtrent hele Dagen og saa var det et haardt Frostvejr, saa det var Vinter den Dag. Det var nu 3 Aar siden at jeg blev konfirmeret i Sandby Kirke af Pastor Lindboe, nu havde jeg snart udlært. Onsdag 12 April var det temmelig godt Vejr igen, det regnede lidt en Gang imellem. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Pó!segilde, han havde slagtet 2 Grise. Vi kom hjem til Sengetid. Den Dag blev jeg færdig med at sy et Par nye Sko til Hans Jensens Tós i Buske, et Par Stadssko med Fjer ved Siderne. ” Torsdag 13 April var det godt Tórvejr. Det stormede meget den Dag, saa det tórrede paa Jorden. Om Aftenen var jeg til Foredrag i Sandby Forsamlingshus. Hójskolelærer Perregaard, Ondlóse, talte et religióst Foredrag om Profeterne fra den gamle Pagts Bog. ” Lórdag 15 April var det et farligt Stormvejr, det var noget der tórrede paa Jorden. Folk var ogsaa i Marken nu næsten alle Vegne. Om Aftenen syklede jeg og Smedens Kristian til Ringsted. Vi skulde op og have byttet hvore Bóger om paa Oplysningshjemmet i Sógade. Vi skulde jo bytte Bóger hver Maaned, og vi havde ogsaa nogle flere Ærinder deroppe. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid. ” Sóndag 16 April var det saa Palmesóndag. Det var ogsaa Stormvejr den Dag, men ellers godt Vejr. Om Formiddagen var jeg i Hómb hos Johan Hansens med Skotój og tjente 35 Óre. Om Eftermiddagen syklede jeg herhjemme omkring. Vi var i Skoven, men der var ikke meget ved den endnu. Der var ingen hos os den Dag, vi var her ene. Om Aftenen var vi ude og spille Kort, men jeg kom hjem til ordentlig Sengetid. ” Tirsdag 18 April var det godt Vejr, men ikke saa lidt koldt. Folk de maatte have Vanter paa, naar de skulde harve i Marken, og saa kunde de endda daarlig holde Varmen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks. Der var baade Pólsegilde og Fódselsdag. Det var Jens der fyldte 11 Aar. Frederik havde bygget et Hus, og nu havde de faaet det til Rejsning, saa skulde der være Rejsegilde med det samme. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid. ” Torsdag 20 April var det altsaa Skærtorsdag. Om Formiddagen var det lidt Regnevejr, men det blev da temmelig godt Vejr opad Dagen. Om Formiddagen kom min Broder Thorvald fra Kóbenhavn herud og skulde være her i 5 Dage. Saa skulde han hjem igen. Han var Arbejdsdreng paa et stort Smedeværksted i Kóbenhavn. Om Eftermiddagen var vi ene hjemme, de gamle var over til Peter Vilhelms, men der var nogen her og spillede Kort med os. Jeg vandt 1 Krone. ” Fredag 21 April var det altsaa Langfredag. En meget hójhellig Dag. Det var temmelig godt Vejr den Dag, helt mildt, men Vejen var jo en del pladret. Om Formiddagen gjorde jeg min Sykel ren, gned al den gamle Vasselin af og smurte ny paa. Om Eftermiddagen kórte vi til Glumsó, hen hos Moster Kristine. Alle Frederiks var med os, og saa alle vi. Jeg kunde ikke være paa Vognen, jeg syklede saa bagefter. Thorvald var ogsaa med. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid. ” Lórdag 22 April var det et farligt Stormvejr, men godt Tórvejr. Vi arbejdede hele Dagen den Dag. Thorvald han var henne at fiske det meste af Dagen. Vi var ingen Steder henne den Dag. ” Sóndag 23 April var det altsaa Paaskedag, en meget hójhellig Dag. Det var et nydeligt Vejr den Dag. Vejen var ren og helt mildt i Vejret, og omtrent stille. Det var et godt Syklefóre, men jeg syklede ikke ret meget over det at min Broder Thorvald var her jeg blev hjemme hos ham. Kristine og Nielsen og alle Frederiks var her henne den Dag. Jeg og Thorvald, vi var henne og fiske. Vi fangede en stor Skalle. Om Aftenen blev her stor Spektakel. Kristine og Frederik og Bedstemoder, de kom op og trættes om mig, og de skiltes ad som Uvenner, men det bliver vel godt igen. ”Mandag 24 April var det saa anden Paaskedag. Vejret var ogsaa godt den Dag, omtrent ligesom om Sóndagen. Der kom nogle Haglbyger den Dag. Om Formiddagen var jeg paa Mejeriet og hente Mælk, og da Thorvald saa kom op af Sengen saa gik vi hen at fiske. Vi fangede to Abborrer. Om Eftermiddagen spillede vi Kort ovre paa Smedekammeret. Vi spillede Sjavs. Thorvald han var meget for at spille Kort. Vi spillede til Medaften. Nu skulde Thorvald ogsaa har pakket sit Tój sammen, nu skulde han jo rejse hjem til Kóbenhavn igen. Han skulde rejse sammen med en Mand som arbejdede paa Gl. Kongevej hos min Fader. Han hed Kristian Jacobsen. De rejste med ni Toget om Aftenen. Jeg fulgte dem paa Banen. Jeg havde Syklen med, saa jeg syklede hjem. Nu var altsaa alle de Helligdage overstaaet for denne Gang. ” Tirsdag 25 April var det saa tredje Paaskedag. Det var daarligt Vejr den Vejr den Dag, Bygevejr. Jeg og Bedstefader, vi savede Brænde hele Dagen, nu skulde vi have ordnet hvort Brænde, nu havde vi Tid til det.

” Mandag 1 Maj var det altsaa den fórste Dag i Maj Maaned. Det var lidt halvdaarligt Vejr den Den. Vejen var sjasket og det regnede en Gang imellem. Jeg var hjemme og arbejde hele Dagen. Nu havde jeg altsaa været tre Aar i Skomagerlære, nu kunde jeg ogsaa lave meget. Af gammelt Fodtój kunde jeg lave hvad det skulde være, og nu lavede jeg meget nyt. Nu havde jeg da syet 160 Par nyt Fodtój i de tre Aar, men jeg kunde jo ikke skære et Par nye Sko endnu. Det havde jeg ikke próvet paa endnu, men det kommer nok. ” Lórdag 6 Maj var det et farligt Stormvejr men ellers godt Vejr. Om Eftermiddagen kórte jeg til Ringsted. Jeg skulde op paa Syklefabrikken Alfa, og har lavet lidt paa min Sykel. Frihjulet skulde smórres og Bagstenkskærmen rettes, og saa manglede der en Skrue paa den ene Pendal. Jeg fik ordnet det med hjem. Jeg var saa nede pa Oplysningshjemmet i Sógade med det samme, nede og faa byttet nogle Bóger. Jeg kom hjem til Fyraftenstid. Saa lagde jeg mit Aaletój ud. ” Sóndag 7 Maj var det et yndigt Vejr, saa varmt og dejligt. Kristine og Nielsen var henne den Dag. Om Eftermiddagen var jeg i Skoven. Nu var den omtrent helt grón, der manglede lidt endnu. Jeg syklede lidt omkring herhjemme om Eftermiddagen. Sóndag 14 Maj var det dejligt Vejr, saa varmt og dejligt. Om Formiddagen var jeg paa Buske Mólle med Skotój og tjente 35 Óre. Om Eftermiddagen var jeg i Skoven. Nu var den helt udsprungen, nu var den kón. Jeg fangede en Aal den Nat, den vejede lige ved et Pund. Vi var her ene tre hele Dagen der var ingen hos os. ” Fredag 19 Maj var det altsaa store Bededag. Det var et dejligt Vejr den Dag, saa varmt og dejligt. Vi var ene hjemme hele Dagen der var ingen hos os. Om Formiddagen gjorde jeg min Sykel ren og om Eftermiddagen laa jeg og sov. Om Aftenen gik jeg i Skoven tillige med de andre her omkring. Jeg kom hjem midt paa Natten. ” Sóndag 21 Maj var det en hel anden Slags Vejr. Stormvejr og saa var det saa koldt man kunde godt have i Nóde at lægge i Kakkelovnen. Det sneede lidt en Gang imellem. Om Eftermiddagen var vi ude til Frederiks til Polsegilde alle sammen. Vi kom hjem til Sengetid. Kristine og Nielsen, de var ogsaa ude til Pólsegilde. De var syklende herhen men det sneede da de skulde hjem, saa skulde de ligge hos os om Natten. Jeg laa saa paa Loftet.”  Sóndag 28 Maj var det et dejligt Vejr, saa varmt og dejligt. Jeg var i Vandet den Dag for fórste Gang i Aaret 1905. Det var helt varmt. Om Eftermiddagen var jeg til Husflidsudstilling i Sandby Skov. Det begyndte Klokken fire, jeg kórte snart hjem igen, for der var ingen Dans eller andre Forlystelser. Festen hævede Klokken ni om Aftenen. Da jeg kom hjem, saa kórte jeg en Omgang til Hómb. Der var Sygekassefest, men jeg var ikke inde paa Festpladsen. Jeg kórte hjem igen lige med det samme omtrent.

” Torsdag 1 Juni var det altsaa den fórste Dag i Juni Maanecl, og saa var det jo Kristi Himmelfartsdag. Det var ikke saa varmt den Dag, som de andre Dage, men det stormede ikke saa lidt. Om Eftermiddagen var jeg til Sygekassefest i Sandbygaards Skov. Jeg gik tidlig derop, for der var Oplæsning af Maler Petersen fra Geldsted, og det begyndte Klokken fire om Eftermiddagen. Jeg kom ikke hjem fórend Klokken tre om Natten, og jeg havde moret mig godt. Jeg havde brugt over tre Kroner. ” Lórdag 3 Juni var det godt Vejr, varmt og dejligt. Jeg var i Vandet den Dag. Min Fader var herude den Dag, det vil sige kun fra Medaften af og til Dagvognen kom. Han havde været i Næstved i Skifteretten om hans Faders hus. Han var jo dód nu, og da Fader saa havde været oppe paa Raadhuset, saa gik han ud til os, og kom saa her til Medaften, men kórte med Dagvognen om Aftenen til Ringsted og tog saa hjem igen, saa det var et kort Besóg. ” Mandag 5 Juni var det altsaa Grundlovsdag, en halvhellig Dag. Det var et dejligt Vejr den Dag, varmt og dejligt. Det var et forfærdeligt Tordenvejr om Natten. Vi arbejdede hele Formiddagen, men til Middag holdt vi hellig Dag, men jeg var ingen Steder. Jeg gik herhjemme omkring hele Eftermiddagen. ” Sóndag 11 Juni var det saa Pinsedag. En meget hellig Dag. Det var et herligt Vejr den Dag med Solskin og Varme, det var saa varmt. Om Formiddagen var jeg i Vrangstrup med Skotój, og om Eftermiddagen kórte jeg herhjemme omkring. Frederiks var herhenne, andre var her ikke, for Blikkenslagerens de kunde ikke komme. ” Mandag 12 Juni var det saa anden Pinsedag. Det var ogsaa godt Vejr den Dag, men mere koldt og mere Blæst. Jeg og Post Peter Nielsens Kristian, vi var ude og sykle den Dag. Vi kórte hjemmefra Klokken ti om Formiddagen og var hjemme igen Klokken fire om Eftermiddagen. Vi var i Næstved og besaa hele Byen omtrent. Vi var nede ved havnen og ved Stationen, og ved Store Bro og saa det meste af Næstved, og da vi saa kórte fra Næstved, saa kórte vi forbi Ravnstrup og gennem Ósterskov, og forbi Glumsó hjem. Vi vilde ellers have kórt mere, men det blæste alt for meget. Vi kórte saa hjem igen. Da vi saa kom hjem, saa gik jeg i Vandet og fik kólet mig lidt af. Saa gik Bedstefader og Bedstemoder bort. Jeg var saa ene hjemme til Sengetid, og saa var denne Pinse forbi. ”Tirsdag 13 Juni var det saa tredje Pinsedag, men den var jo ikke hellig. Det var Vejr den Dag ligesom de andre Dage. Jeg var i Ringsted den Dag i Middagsstunden. Jeg kórte da vi havde spist til Middag, og var hjemme igen inden Middagsstunden var forbi, vi havde saa travlt i Værkstedet, saa derfor maatte jeg kóre i Middagsstunden. Jeg syede nye Sko den Dag. ” Fredag 23 Juni var det et dejligt Vejr, varmt og dejligt. Om Aftenen var det jo Sankt Hans Aften og Folk skulde brænde Sankt Hansblus og lyse Heksene til Bloksbjerg. Det var stille Vejr om Aftenen, saa der var mange Blus i Aar, flere end der plejede at være. Om Formiddagen brændte der en Gaard i Sigerstecl, og til Middag blev vi sagt til, at vi skulde til Ildebrand. Bedstefader han sendte mig. Vi tog saa derover i Middagsstunden men vi naaede ikke helt derover, fórend vi blev jaget hjem igen. Det var helt nedbrændt, saa jeg var snart hjemme igen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks. Det var Larses Fódselsdag, han fyldte 4 Aar. Vi kom hjem til Sengetid.

” Tirsdag 4 Juli var det et storartet godt Vejr, saa varmt og dejligt. Om Formiddagen var jeg i Ringsted, oppe og hente min Sóster Anna fra Kóbenhavn. Hun skulde jo være her i Sommerferien. Karla kunde ikke komme nu, men hun kom saa senere. Jeg var ude paa Perronen og tage imod hende. Hun skulde saa kóre med Dagvognen hjem til Sandby. Jeg var kórende paa Sykle derop. Jeg var oppe i Byen og handle med det samme. Jeg kom saa hjem til Middag, og saa arbejdede jeg igen. Der var Aasyn her den Dag. De synede Aaen. ” Lórdag 8 Juli var det godt Vejr, men et farligt Stormvejr. Om Aftenen var jeg og Smedens Kristian i Ringsted, oppe og faa byttet nogle Bóger oppe paa Oplysningshjemmet i Sógade.

Oplysningshjemmet i Søgade i Ringsted

Oplysningshjemmet hvor Hans lånte bøger. Ejendommen foran til venstre er fattiggården. Senere kommer bygningerne til at huse Dagbladet.

Vi handlede lidt med det samme. Vi var syklende derop. Vi var hjemme igen til ordentlig Sengetid. Jeg syede nye Sko den Dag.” Lórdag 15 Juli var det godt Vejr meget varmt. Den Dag fik vi Fremmede fra Kóbenhavn Det var Bedstemoders Sósterdatter og hendes Mand og en lille Dreng. De kom om Formiddagen. Bedstefader var oppe og hente dem. De skulde hjem igen om Sóndagen. Manden hed Kristian Knudsen og var Vejmand derinde, ligesom min Fader. Jeg fik tidlig Fyraften den Dag, og saa var jeg med at spille Kort lige sammen med dem. Jeg vandt 12 Óre. Vi sad saa og snakkede til Sengetid, saa gik vi i Seng. ” Sóndag 16 Juli var det godt Vejr, lidt mere kólig Luft, og en Del Blæst. Den Dag rejste saa de fremmede hjem igen, de rejste til Middag. Frederik kórte dem til Stationen. Om Eftermiddagen var vi her ene, der var ingen hos os. Jeg syklede lidt omkring for Tidsfordriv. ” Tirsdag 18 Juli var det Regnevejr det meste af Dagen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Fódselsdag. Det var lille Frederik der fyldte et Aar. Vi fik Chokolade. De gamle og min Sóster Anna, de havde været i Ringsted om Eftermiddagen, men da de kom hjem, saa gik vi saa derud. Vi kom saa hjem lige til Sengetid.” Torsdag 27 Juli var det godt Vejr hele Dagen. Den Dag kom jeg over hos Johan Hansen i Hómb og skulde være med at hóste Rug. Den var allerede modnet nu. Folk mejede Rug allevegne, jeg skulde være derovre i hele Hósten, lige til vi var helt færdige med at hóste. Det vil sige hver Lórdag Aften kórte jeg hjem. Vi hóstede ikke om Sóndagen. Jeg skulde have en Krone om Dagen og Kost og Logi. Jeg laa derovre om Natten. Vi begyndte saa paa Rugen, da jeg kom derover. Der var en 10 Tónder Land Rug. Vi blev ikke færdig med at meje Rug i den Uge. Hósten kom meget tidlig i Aar. ” Sóndag 30 Juli var jeg saa hjemme en Omgang. Vi hóstede ikke om Sóndagen, det var lidt ustadigt Vejr den Dag. Kristine og Nielsen var herhenne den Dag. Min Sóster Karla fra Kóbenhavn var herude den Dag. Hun var kommen herud Lórdag Middag og skulde rejse igen Mandag Middag. ” Mandag 31 Juli var det altsaa den sidste Dag i Juli Maaned. Jeg kórte saa over hos Johan Hansen i Hómb igen. Der skulde jeg jo være i Hóstens Tid. Vi skulde i Lag med Rugen igen. Den Dag rejste saa min Sóster Karla hjem til Kóbenhavn igen. Hun Rejste om Formiddagen, hun skulde hjem og paa Plads, saa hun havde ingen lang Sommerferie, men hun var godt glad for de Par Dage.

” Lórdag 5 August var det ikke Hóstvejr, men jeg var alligevel ovre hos Johan Hansen. Om Aftenen kórte jeg en Omgang hjem og laa hjemme om Natten. Vi skulde ikke hóste om Sóndagen. ” Sóndag 6 August var jeg saa hjemme hele Dagen. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme, de gamle og min Sóster Anna var i Glumsó hos Blikkenslagerens. De kom hjem til Sengetid. Jeg ordnede mine Sager den Dag. ” Mandag 7 August var det godt Hóstvejr igen. Jeg kórte saa paa sykel til Hóstarbejde igen. Nu skulde vi i Lag med Foraarssæden ” Lórdag 12 August rejste min Sóster Anna hjem til Kóbenhavn igen. Bedstemoder og min Moster Kristine fra Glumsó rejste med hende hjem. De skulde en Tur til Kóbenhavn og se dem lidt om og more dem. ” Men de vilde rejse hjem igen Mandag Eftermiddag. De rejste derind om Formiddagen. Bedstefader kórte dem til Stationen og han hentede dem ogsaa Mandag Eftermiddag. Jeg kom ikke hjem den Aften, som jeg plejede van hver Lórdag Aften, for vi skulde hóste Sóndag Formiddag, saa jeg blev derovre. Vi begyndte tidlig om Morgenen. ” Sóndag 13 August var det godt Hóstvejr. Vi hóstede hele Formiddagen, men til Middag holdt vi Fyraften. Saa kórte jeg hjem hos min Bedstefader. Han var jo ene hjemme. Bedstemoder var jo i Kóbenhavn. Jeg ordnede mine Sager om Eftermiddagen. Om Aftenen havde vi Fremmede. Peter Kristoffersen og Konen Vetterslóv, de var her til Sengetid. ” Mandag 14 August var det godt Hóstvejr igen. Om Morgenen tidlig, syklede jeg saa over til Johan Hansens paa Hóstarbejde igen. Nu skulde vi i Lag med at kóre ind paa Kraft. Om Eftermiddagen kom saa Bedstemoder og Moster Kristine hjem fra Kóbenhavn. De havde været i Viby med det samme, da de rejste hjem, ude og besóge Bedstemoders Broder, Jens hed han. Han var Banevægter og boede lidt fra Stationen, men de var ikke ret længe hos dem, de skulde skynde dem hjem. De havde moret dem storartet godt paa de faa Dage de havde været i Kóbenhavn. ” Onsdag 16 August var det storartet Hóstvejr. Vi kórte ind hele Dagen, nu var vi snart færdige med Hósten. Om Aftenen var jeg en Tur hjemme og i Brugsen med det samme for Johan Hansens, men jeg kórte til Hómb igen samme Aften og i Seng, vi maatte jo tidlig op om Morgenen. ” Torsdag 17 August var det ogsaa godt Hóstvejr. Den Dag blev vi helt færdige med Hósten, der var kun lidt Vikkerhavre tilbage, men den var ikke rigtig moden. Nu var jeg færdig med at hóste hos Johan Hansen for denne Sommer. Vi fik tidlig Fyraften den Dag, for vi blev tidlig færdig med at kóre ind. Vi havde saa Hóstgilde med det samme, vi fik Chokolade og Æbleskiver. Jeg pakkede saa mit Tój sammen og saa kórte jeg hjem med Haabet om at komme igen næste Sommer, hvis vi var levende til den Tid. Jeg havde saa været der i 19½ Dag, jeg fik saa 25 Kroner af Johan Hansen for de 19½ Dag, og det var jeg godt fornójet med, det var 5 Kroner mere end jeg fik i Fjor Sommer. De Penge skulde sættes op i Ringsted Sparekasse. Der havde jeg 150 Kroner og stod, saa kunde man jo Siden hen i Livet faa Brug for dem, naar man en Gang fik sit eget. Det var helt morsomt at faa saadan en lille Hóstferie. Jeg havde det storartet godt derovre. Vi levede godt, jeg laa derovre om Natten. det kunde jo ikke blive til noget med at kóre hjem hver Aften og derover hver Morgen. Jeg kórte hjem hver Lórdag Aften og tog saa derover igen Mandag Morgen. Det var saa den anden Sommer, at jeg havde været ude og hóste, og jeg skulde derover igen næste Sommer, hvis vi alle var levende til den Tid. Nu skulde jeg saa i Lag med at arbejde i Værkstedet igen til vi naaede Sommer. Min Broder Thorvald fra Kóbenhavn kom herud den Dag, han kom syklende herud. Han havde lejet en Sykel at kóre paa. Han kom ved Middagstid og blev her i fire Dage. Han skulde hjem om Sóndagen. Om Eftermiddagen kórte han lidt heromkring i Omegnen. ” Fredag 18 August var det ogsaa godt Hóstvejr, men nu skulde jeg jo ikke være med at hóste mere i Aar. Vi kalkede og ordnede Værkstedet den Dag og lavede fint derinde og malede Vinduerne. Det var min Morbroder Wilhelms Fódselsdag den Dag. Bedstefader og Bedstemoder var en Tur oppe paa hans Grav henad Aften. Der var Ildebrand i Vetterslev den Dag. Der brændte et lille Hus og en Overgang var der Fare for hele Byen, men det fik da Lov at staa. Thorvald kórte lidt paa Syklen herhjemme omkring. Om Aftenen var vi nede og se paa Ildebranden i Vetterslóv.” Lórdag 19 August var Hóstarbejdet forbi. Det regnede omtrent hele Dagen. Jeg skulde ellers ud hos Hans Madsen paa Banken og være med at tærske med Damp, og jeg var ogsaa derude, og vi tærsk en Timestid, saa begyndte det at ósregne, saa maatte vi gaa hjem alle sammen og komme igen Mandag Morgen. Jeg ordnede saa Listerne paa Loftet, da jeg kom hjem. Jeg bestilte ikke noget i Værkstedet den Dag andet end jeg ryddede op. Det tordnede om Aftenen. Sóndag  20 August var det ogsaa et meget ustadigt Vejr, det regnede og tordnede en Gang imellem, saa det var ikke til at komme uden for en Dór. Vi fik fremmede den Dag. Bedstemoders Broders Bórn, en Karl og en Pige. Karlen hed Niels og Pigen hed Marie. De var syk!ende hertil. De tjente inde ved Viby. Karlen hos en Kóbmand og Pigen hos en Gaardmand. De kom ved Middagstid. Vi vidste ikke noget om, at de kom. De skulde være her om Natten ogsaa. De skulde hjem om Mandagen. Det ósregnede hele Dagen, saa vi maatte sidde inde i Stuen hele Dagen. Vi spillede sekogtreds, jeg og Bedstefader og Niels. Om Aftenen var de en Omgang ude til Frederiks. Bedstefader og Niels og Marie de kom saa hjem til Sengetid, saa gik vi i Seng. Niels og jeg laa paa Loftet. Da Klokken var halv to kórte min Broder Thorvald hjem til Kóbenhavn igen, nu var hans Ferie forbi for denne Gang. Rejsen kostede ham jo ikke noget, nu han syklede hele Vejen frem og tilbage. Vi var en Omgang henne at mede om Formiddagen, men fangede ikke noget, saa pillede vi Stikkelsbær og Kirsebær til han kórte.” Mandag 21 August var det en lille Smule bedre Vejr. Det var Tórvejr hele Dagen, det tórrede godt den Dag, det blæste meget. Jeg skulde jo ellers har været ud og med at tærske med Damp den Dag hos Hans Madsen paa Banken, men det var jo alt for vaadt til at tærske. Jeg blev saa hjemme og saa begyndte jeg at arbejde i Værkstedet igen. Nu var det jo længe siden jeg havde arbejdet derinde. Det passede mig ogsaa bedst at sidde inde i Værkstedet. Niels og Marie de var her jo. Da vi havde spist Middagsmad saa tog jeg mit Sondagstój paa, og saa kórte jeg og Niels og Marie en Tur paa Syk!en. Vi var fórst en Tur oppe paa Kirkegaarden, oppe og se Vilhelms Grav, og saa var vi ude ved Buske Mólle, saa kórte vi hjem igen. Da vi saa kom hjem fik vi Kaffe og saa kórte Niels og Marie hjem til Viby igen. De skulde hjem og paa Plads igen, nu havde de jo saa været nede og besóge deres Faster. Bedstemoder var jo deres Faster. Jeg tog saa mit Arbejdstój paa igen og saa arbejde jeg i Værkstedet igen. Om Aftenen var jeg i Vetterslev Brugsforening. ” Tirsdag 22 August var det ogsaa Tórvejr hele Dagen og en Del B!æsevejr, men ellers godt Vejr. Den Dag kom jeg saa endelig ud hos Hans Madsen paa Banken og være med at tærske med Damp. Nu havde vi jo skulde i Lag med det to Gange, men ikke blevet til noget men nu var det godt Vejr igen, og vi tærsk saa hele Dagen og vi blev ogsaa helt færdige til Aften. Det var Seerops Damptærskeværk vi havde.

Smed F.F. Seerops damptærskeværk

Smed F.F. Seerops damptærskeværk som bønderne lejede af ham i høsten.

Vi begyndte Klokken seks om Morgenen. Jeg fik saa to Kroner for den Dag. Det var jo en god Daglón at faa, men det var ogsaa haardt Arbejde at være med at tærske med Damp. Jeg bar Avner den Dag. Det var noget Svineri, men ellers nemt Arbejde. Nu havde jeg saa tjent 27 Kroner i Hóstens Tid.” Sóndag 27 August var det et forfærdeligt regnevejr. Det ósregnede hele Dagen, man maatte være inde i Stuen hele Dagen. Jeg !aa og sov det meste af Dagen. Om Formiddagen pudsede jeg min Syke!. Kristine og Nielsen fra Glumsó var her henne. De kórte med Posten herhen og hjem. Det var et forfærdeligt ustadigt Vejr nu. Det regnede næsten hver Dag. Folk kunde slet ikke hóste nu naar det regnede en Dag, saa tórrede det en anden, men paa de fleste Bónderstæder var der indhóstet nu. Paa Herregaardene var der meget ude endnu.” Torsdag 31 August var det altsaa den sidste Dag i August Maaned, og nu var desuden alle Sommermaanederne forbi. I den sidste Tid af August har det ikke været megen Sommer. Det var saa koldt Folk maatte lægge lidt i Kakkelovnen, og saa var det et forfærdeligt Regnevejr. Det regnede hver eneste Dag, saa Folk kunde slet ikke hóste, det blev næsten ódelagt.

“Fredag 1 September var det altsaa den fórste Dag i September Maaned. Nu begyndte Efteraarsmaanederne at komme, de triste Maaneder med Regn og Kulde og Mórke. Det var temmelig godt Vejr den Dag, regnede og stormede en del. Om Aftenen var jeg ene hjemme, de gamle var oppe til Móllerens og drikke Kaffe.” Sóndag 10 September var det temmelig godt Vejr, det regnede en Gang imellem. Kristine fra Glumsó var herhenne den Dag, andre var her ikke. Om Aftenen var jeg til Hóstbal eller Hóstgilde i Sandby Forsamlingshus. Det var kun for de unge den Aften, de gamle havde haft Gilde om Lórdagen. Vi skulde saa have for os selv. Det begyndte Klokken otte om Aftenen, og det hævede Klokken fire om Morgenen. Jeg kom hjem Klokken halv fem om Morgenen. Jeg fik saa lov til at sove til Frokost Mandag Morgen. Vi gav en Krone til Ballet og saa havde vi fri Dans, og saa fik vi al den Kaffe vi vilde have med Bród til, saa det var jo et billigt Bal.” Fredag 15 September var det godt Vejr, det blæste en Del men Tórvejr. Den Dag var det Bedstemoders Fódselsdag, da fyldte hun 62 Aar. Vi skulde ingen Fódselsdag holde i Aar, der var ingen andre her end os selv. Vi fik da en god Medaften og Middag den Dag, og saa var den Fódselsdag forbi. Jeg var ude og sykle om Aftenen, men kom hjem til Sengetid.” Lórdag 16 September var det lidt halvdaarligt Vejr, det regnede en gang imellem og var godt Vejr en Gang imellem. Den Dag var jeg oppe og hjælpe Pastor Lindboe at Damptærske. Det var Maskinist Seerops Tærskeværk fra Vetterslev. Vi begyndte Klokken seks om Morgenen, og vi tærsk lige til Klokken ni om Aftenen. Vi maatte tærske ved Lys, men det var vi nód til, for vi skulde være færdig med at tærske, Seerop skulde et andet Sted hen med Maskinen. Vi blev saa ogsaa helt færdig. Jeg fik saa to Kroner for den Dag, saa det kunde jo nok gaa an. Jeg stod paa Bordet og brang Nejer hen til ham der skaar Baand. En Gang imellem skar jeg selv Baand. Det var en temmelig god Bestilling, jeg havde der. Nu havde jeg tjent 29 Kroner i Sommer, det var en god Skilling, nu havde jeg været med at Damptærske to Gange. Det har jeg ellers aldrig været med til fór. Det var fórste Aar, jeg havde været med til det. Nu havde jeg da tjent fire Kroner ved det. Jeg kom saa hjem Klokken halv ti om Aftenen. Jeg maatte saa have Storvask og have ren Skjorte og Uldtróje paa. Saa gik jeg i Seng. “Lórdag 17 September var det et farligt Blæsevejr, men ellers godt Vejr. Jeg sov til Klokken halv ni den Morgen. Jeg skulde har hvilt mig oven paa det Damptærskeri. Da jeg kom op, ryddede jeg op i Værkstedet og blev færdig til Middag. Om Eftermiddagen var jeg ene hjemme, de gamle var i Glumsó hos Blikkenslagerens, men der var en hel Del hos mig. Vi spillede saa Kort. Jeg vandt ni Óre i Sjavs.” Onsdag 27 September var det temmelig godt Vejr, det var da Tórvejr hele Dagen. Om Aftenen var vi ude til Frederiks alle tre og spise Pólse. De havde slagtet tre Grise. Jeg og Bedstefader var med at slagte dem om Tirsdagen. Vi kom hjem til Sengetid Klokken halv ti.” Fredag 29 September var det temmelig godt Vejr, det var Tórvejr hele Dagen. Det regnede ellers hver Dag. Om Eftermiddagen var jeg syklende i Næsby og Engelstofte med Fodtój, et Par Stóvler til Ole Andersen i Engelstofte og et Par Stóvler til Smeden i Næsby, og saa var jeg en Omgang ude og hilse paa Kristoffer Andersen, som var gift med Bedstefaders Sóster Ellen. Han laa i Sengen og kunde ikke gaa. Han havde gigt i Benene, men jeg kórte snart igen. Jeg var saa hjemme igen til det var Aften. Jeg var ingen Steder om Aftenen. ” Lórdag 30 September var det saa den sidste Dag i September Maaned. Det var daarligt Vejr den Dag. Vi havde i Kakkelovnen den Dag, for fórste Gang efter Sommeren i Aaret 1905, men kun om Aftenen.

” Sóndag 1 Oktober var det saa den fórste Dag i Oktober Maaned. Det var daarligt Vejr den Dag, det regnede hver Dag nu. Kristine og Nielsen var herhenne den Dag. Vi havde ogsaa i Kakkelovnen den Dag hele Eftermiddagen og Aftenen. ”Mandag 2 Oktober var det lidt bedre Vejr, men ikke meget bedre. Den Dag holdt vi op med at holde Middagsstund. Vi arbejdede, lige til vi ikke kunde se mere. Fra Klokken halv syv om Morgenen til Klokken seks om Aftenen arbejdede vi nu, ingen Middagsstund mere, vi havde ellers ikke saa travlt nu i denne Tid, men nok at bestille.” Torsdag 5 Oktober var det et forfærdeligt Regnevejr. Det regnede hele Dagen og det gjorde det omtrent hver Dag nu. Regnevejr og Mórke og trist Vejr hver Dag. Bedstefader og Bedstemoder var i Ringsted den Dag, oppe og handle lidt. Bedstemoder skulde have sig en ny Kjole nu. De kórte derop om Formiddagen og kom hjem om Eftermiddagen. Tómrer Niels Jakobsen i Ómarken var her den Dag og lægge en Bræddebro over Grotten ind til Fortovet. Der laa jo ellers kun nogle Sten som næsten ikke var til at gaa paa, særlig for fremmede Folk, og saa især naar det var mórkt. Men nu var der ogsaa en ordentlig Bro at gaa paa, en god bred Bræddebro. Om Aftenen var der nogle her og spillede Kort, og jeg sad og fik saadan en hój Feber og Hovedpine. ” Fredag 6 Oktober var jeg syg og laa i Sengen hele Dagen. Jeg var lidt oppe om Morgenen, men maatte gaa i Seng igen. Jeg havde en meget hój Feber og Hovedpine og lidt ondt i Halsen. Jeg spiste ingenting den Dag. Kaffe kunde jeg slet ikke taale at se, men der var da ingen Doktor til mig. Vi mente, at det bare var en stærk Forkólelse, der var kommen over mig. ” Lórdag 7 Oktober var jeg ogsaa syg og maatte ligge i Sengen hele Dagen. Den Dag var jeg slet ikke oppe, jeg var ligesaa meget daarlig den Dag, som jeg var om Fredagen. Jeg fik da en lille Smule Mad i mig den Dag, men ikke meget Vi havde heller ingen Doktor den Dag. Den Dag fik vi Brev fra mine Forældre i Kóbenhavn, og i det stod der, at min Broder Thorvald, som altid har haft Pladser i Kóbenhavn, nu var ude paa Landet og tjene Bónder. Han tjente hos Gaardejer Jens Jensen, Aversie, pr. Haslev, men der bliver han nok ikke længe. Han er jo ikke van til saadan noget Rodeir, men Mesteren der hvor han arbejdede sidst, havde lokket ham derud. ”Sóndag 8 Oktober var jeg da oppe igen, men jeg var ikke helt rask endnu, men nu kunde jeg da være oppe, og nu kunde jeg ogsaa spise lidt Mad igen. Jeg var ene hjemme om Eftermiddagen. Bedstefader og Bedstemoder var i Næsby, henne hos hans Sóster Bodil, med et Par nye Sko, men jeg havde god varme i Kakkelovnen, saa jeg kunde sagtens nære mig. Jeg sad oppe til Klokken ti om Aftenen, saa gik jeg i Seng. Havde jeg været rask, saa skulde jeg have været ude hos min Broder Thorvald, som nu tjente i Aversie omme bagved Tybjerg, en halvanden Mils Vej herfra.” Mandag 9 Oktober var jeg saa omtrent helt rask. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen, og nu spiste jeg ogsaa godt igen, saa nu var Sygdommen overstaaet for mig for denne Gang, det var blot en stærk Forkólelse, der var kommen over mig. Det var lidt daarligt Vejr den Dag med Regnevejr og Blæst. ”Onsdag 11 Oktober var det et storartet godt Vejr, det var helt varmt og dejligt, men det frós haardt om Natten. Om Eftermiddagen var jeg i Ringsted oppe paa Syklefabrikken Alfa i Ringsted og faa lavet min Sykel lidt. Forstænkskærmen skulde sættes fast og den ene Pindalarm rettes og saa en ny Pumpes!ange. Det var det hele der skulde laves paa den, og saa var jeg i Byen og handle lidt for mig selv, og saa kórte jeg hjem igen, og saa var min Sykel i orden igen. Bedstefader og Bedstemoder, de var til Basar i Sandby Missionshus. Alfred fra Vraa var her om Eftermiddagen til Visit. Vi spillede saa Kort om Aftenen til Sengetid.” Torsdag 12 Oktober var det ogsaa storartet godt Vejr, helt varmt. Vi arbejdede i Haven den Dag. Vi havde ikke ret meget at lave inde i Værkstedet. Vi ryddede Lysthuset og to Blommetræer og mere, og skulde nu til at grave.” Sóndag 15 Oktober var det temmelig godt Vejr, det stormede en Del og var sjasket paa Vejene. Kristine fra Glumsó var herhenne den Dag, andre var her ikke. Om Eftermiddagen var jeg i Aversie, henne hos min Broder Thorvald. Han var nu kommen ud at tjene paa Landet hos en stor Bonde, Gaardmand Jens Jensen i Aversie, et forfærdeligt Rodested. Han kunde ikke faa noget Arbejde i Kóbenhavn, saa valgte han at rejse en lille Tur paa Landet og tjene Bónder og próve det, men han skulde ikke være der længere end til Majdag, saa skulde han ind til Kóbenhavn igen. Jeg havde noget Læder med hen til ham, til at sko Træskoer med. Jeg snakkede saa med ham en halvanden Timestid, saa kórte jeg hjem igen, jeg var nemlig syk!ende derhen. Jeg kunde syk!e hjem paa en halv Time, saa der var ikke saa langt derhen. Om Aftenen var jeg ude og spille Kort. ” Torsdag 19 Oktober var det et haardt Frostvejr, særlig om Natten. Vinduerne var lige ved at være frosne, og det var en lille Smule Snevejr den Dag, men det var ikke meget. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Pólsegilde og Fódse!sdag. Anna hun fyldte 39 Aar. Vi kom hjem til ordentlig Sengetid. ” Fredag 20 Oktober var det haardt Frostvejr, og Snevejr var det ogsaa, men det var ikke meget her, andre Steder var der kommen et helt Lag Sne, saa det lod til at vi skulde have Vinter nu. Det var noget tidligt, men der var jo spaaet, at vi skulde have en streng Vinter. Bedstemoder var i Glumsó den Dag, henne hos Kristine og passe en Kjole. Hun kórte med Post Peter Nielsen frem og tilbage. Om Aftenen sneede og regnede det. ” Sóndag 29 Oktober var det temmelig godt Vejr, det stavregnede lidt men ellers godt Vejr. Den Dag havde vi en Del Fremmede. Alle Frederiks var herhenne og Kristine fra Glumsó og min Broder Thorvald, som nu tjente hos en Gaardmand i Aversie, han var her ogsaa. Han havde faaet Lov til at gaa herhen den Dag, og Peter Vilhelms i Gaardene var her, og saa var der Bedstemoders Sósterdatter og hendes Mand. De boede inde ved Viby. Han var Tómrer, hun hed Anna, han hed Lars Andersen. Bedstemoder var hendes Mands Moster. De kom herud ved Middagstid og tog hjem igen om Aftenen med det sidste Dag ni Toget, saa det var jo kun en kort Visit. Min Broder Thorvald tog hjem Klokken halv otte om Aftenen. Jeg fulgte ham paa Vej, han var gaaende herhen. Han kom ogsaa ved Middagstid. Han havde det godt, der hvor han tjente, han skulde jo være der til Majdag, saa skulde han til Kóbenhavn igen. De andre var her til Sengetid. Vi havde mange fremmede den Dag.

” Onsdag 1 November var det temmelig godt Vejr, men meget sjasket paa Vejene. Det var jo Skiftedag den Dag. Nu havde jeg været 3 ½ Aar i Skomagerlære. Om Eftermiddagen fik jeg hellig Dag. Saa kórte jeg en lille Tur til Ringsted. Jeg syklede derop noget efter Middag, og kom hjem til det blev mórkt. Jeg var oppe og handle lidt for mig selv, jeg kóbte mig en Kniv og en Sjækpibe. Da jeg var færdig med at handle, saa kórte jeg hjem igen. ” Jeg var hjemme hele Aftenen. “Lórdag 4 November var det et storartet godt Vejr hele Dagen, helt stille og dejligt. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Om Aftenen havde vi fremmede, alle Klubmændene. Bedstefader og Malleren og Peter Nielsen og Lars Larsen og Frederik Kristensen. De havde lavet dem en lille Klub. De spillede saa Kort hver Lórdag Aften, og skiftede saa paa Stederne. Nu havde de saa været hos dem alle sammen een Overgang, nu skulde de saa begynde paa en ny Omgang næste Lórdag. Deres spil var Sjavensel, de spiller til Klokken ti saa hæver de, saa faar de Kaffe, men de spiller kun een Gang om Ugen. ” Mandag 6 November var det temmelig godt Vejr, men meget koldt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for fórste Gang i denne Vinter. Det var nu tredje Aar Nielsen holdt Aftenskole. Vi begyndte Klokken syv om Aftenen og blev ved til Klokken halv ti, og saa regnede og skrev og sang vi. Det kostede saa 2 Kroner for hele Vinteren. “Fredag 10 November var det storartet godt Vejr, men en Del Frostvejr. Om Aftenen var det saa Mortens Aften, en halvhellig Aften. Vi fik Andesteg til Nadver. Vi holdt min Fódselsdag den Dag. Jeg var i Ringsted om Eftermiddagen, oppe og kóbe noget Papir til at sætte paa Væggen. Jeg var syklende derop. Maleren var hernede og sætte Papir paa den Dag. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for anden gang. Vi var 15 unge Mennesker nu. Begyndte Klokken syv, forbi Klokken halv ti. De gamle var nede til Malerens i Vetterslev om Aftenen til Visit. “Lórdag 11 November var det saa Mortens Dag, men den bliver jo ikke helligholdt herude paa denne Egn. Somme Steder bliver den helligholdt. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Det var meget koldt den Dag og Stormvejr. Jeg var ingen Steder henne om Aftenen.” Mandag 13 November var det et vemmeligt Vejr, koldt og Regnevejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tredje Gang. Vi var ikke uden tretten endnu. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen.” Onsdag 15 November var det Snevejr og Frostvejr hele Dagen. Der kom et helt Lag Sne den Dag. Det var fórste Gang det sneede i denne Vinter. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. ” Fredag 17 November var Vejret temmelig godt. Der laa jo et lille Lag Sne paa Jorden og lidt Frostvejr var det, en lille Smule glat paa Vejene. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for fjerde Gang. Nu var vi fjorten Elever og gik i Aftenskole, saa nu har vi det morsomt. Malerens i Vetterslev var hernede om Aftenen og Sadelmageren og hans Svend. De spillede Kort med Bedstefader.” Sóndag 19 November var det godt Vejr, men koldt. Blikkenslagerens var herhenne den Dag, andre var her ikke. Vi spillede Kort om Eftermiddagen. Jeg vandt 91 Óre. Om Aftenen var jeg borte og spillede Kort og vandt 31 Óre. ” Mandag 20 November var det et storartet godt Vejr, men haardt Frostvejr. Vi var ude og hjælpe Frederik med at slagte en Gris om Eftermiddagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for femte Gang. Vi bestilte som sædvanlig, vi var ikke uden fjorten endnu.” Tirsdag 21 November var det Tóvejr igen, men ellers godt Vejr. Om Aftenen var vi ude til Frederiks til Pólsegilde. Vi kom hjem til Sengetid. De havde slagtet en stor So paa 368 Pund. “Fredag 24 November var Vejret temmelig godt, Tóvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for sjette gang. Vi bestilte som sædvanlig. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen.” Mandag 27 November var det et daarligt Vejr, Regnevejr og Stormvejr. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for syvende Aften. Vi bestilte som sædvanlig. ” Torsdag 30 November var det altsaa den sidste Dag i November Maaned Det var et storartet godt Vejr den Dag, men haardt Frostvejr. Jeg havde en forfærdelig Tandpine den Dag.

” Fredag 1 December var det altsaa den fórste Dag i December Maaned, den sidste Maaned i Aaret 1905, Julemaaneden. Det var godt Vejr den Dag, men Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for ottende Gang. Vi bestilte som sædvanlig. ” Mandag 4 December var det godt Vejr, en lille Smule Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for niende Gang. Vi bestilte som sædvanlig. ” Onsdag 6 December var det meget raakoldt. Om Aftenen kom der et helt lag Sne. Min Broder Thorvald som tjente i Aversie var her henne den Dag/ kun om Eftermiddagen. Han gik til Aversie igen om Aftenen, jeg fulgte ham paa Vej. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen. ” Fredag 8 December var det temmelig godt Vejr, men koldt og taaget. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tiende Gang. ” Sóndag 10 December var det temmelig godt Vejr, men koldt og lidt Frostvejr. Jeg gjorde min Sykel rigtig ren den Dag, og smurte den saa ind i Vasselin, og saa hængte jeg den paa Loftet. Der skulde den hænge hele Vinteren nu, lige til Foraaret kommer. Om Aftenen var jeg til Foredrag, eller Oplæsning var det da. Postekspident Risom fra Ringsted holdt en gemytlig Oplæsning, bagefter var der Generalforsamling. Jeg kom hjem til Sengetid. ” Mandag 11 December var det et vemmeligt usundt Vejr, taaget og galt. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for elvte Gang. ” Tirsdag 12 December slagtede vi Grisen. Frederik hjalp os og Kristine fra Glumsó var her henne og hjælpe Bedstemoder. Hun kom tidlig om Morgenen og skulde ligge her om Natten. Grisen vejede 207 Pund. ” Onsdag 13 December havde vi saa Pólsegilde. Der var ingen andre her end Frederiks og Kristine, hun blev saa kórt til Glumsó den Aften. Frederik kórte hende derhen. Det var en lille smule Frostvejr den Dag. ” Fredag 15 December var det en lille Smule Regnevejr og et farligt Stormvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for tolvte Gang. Vi bestilte som sædvanligt Nu havde vi faaet noget nyt, vi skulde lære Bogforing, skrive Regninger og lignende. ” Lórdag 16 December var Bedstefader i Ringsted, oppe og hæve Renter. Han satte saa 50 Kroner i min Sparekassebog med det samme. De 25 Kroner var mine egne, de tjente jeg i Sommer hos Johan Hansen i Hómb. De andre 25 Kroner gav Bedstefader saa til. Nu havde jeg 182 Kroner og 71 Óre i Ringsted Sparekasse foruden Rentepengene. De var ikke talte med, nu havde jeg mange Penge som mine egne. ” Sóndag 17 December var det godt Vejr, men haardt Frostvejr. Nu havde vi kun otte Dage til Jul. Vi havde fremmede den Dag. Smedens fra Næsby og Bodils og Ellens var her og Blikkenslagerens og alle Frederiks og Karl Jensens i Ómarken. De kom om Eftermiddagen og var her til Midnat, saa kórte de hjem. Jeg fik 5O Óre i Drikkepenge, men jeg tabte lige ved to Kroner i Kortenspil, saa der var ikke meget ved det. ”Mandag 18 December var det godt Vejr, men haardt Frostvejr. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for trettende Gang, nu skulde vi kun en Gang til inden Jul. Vi havde saa travlt i Værkstedet nu lige til Jul.. ” Lórdag 23 December var det et vemmeligt taaget og usundt Vejr og raakoldt var det. Jeg var ikke rigtig rask, jeg havde Feber og Hovedpine, men jeg var nód til at være oppe, vi havde jo travlt i Værkstedet. Der var ikke Tid til at ligge i Sengen, men vi havde nu overstaaet det alt sammen, og jeg var saa omtrent rask igen. Om Aftenen var jeg i Aftenskole i Sandby Skole for fjortende gang. Nu fik vi Juleferie til den 8 Januar 1906, saa skulde vi begynde igen. Det var jo lille Juleaften den Aften. ” Sóndag 24 December var det saa Juleaftensdag. Det var et vemmeligt usundt og taaget Vejr. Nu var jeg rask igen og havde faaet nogen Appetit igen. Jeg havde travlt med at rydde op og lave fint den Dag. Vi fik Ribbensteg til Nadver. Jens og Vilhelm var herhenne og holde Juleaften. Jens han bar jo Mælken herhen i denne Tid, vi havde saa travlt. Da vi havde spist Nadver pyntede jeg mig, og saa gik jeg i Sandby Kirke. Der var tjeneste Klokken syv. Det var jo længe siden, jeg havde været i Kirke. Jeg kom hjem Klokken ni, saa fik jeg Kaffe og saa spillede vi Kort lidt. Saa gik Jens og Vilhelm hjem, og saa var den Juleaften overstaaet ” Mandag 25 December var det saa Juledag, den helligste Dag i hele Aaret. Det var ogsaa usundt Vejr den Dag, taaget og raakoldt. Den Dag var Blikkenslagerens og alle Frederiks herhenne. De var her til Middag og fik Oksekódsuppe. Vi spillede saa Kort om Aftenen og om Eftermiddagen. Vi fik Julegodter af Kristine. Om Aftenen var Peter Vilhelms i Gaardene hernede. Klokken halv tolv gik Peter Vilhelms og Frederiks hjem. Blikkenslagerens de laa herhenne om Natten, nu var Juledag overstaaet.” Tirsdag 26 December var det saa anden Juledag, ogsaa en hójtidelig Dag. vejret var usundt taaget og raakoldt. Jeg og Blikkenslageren havde ligget oppe paa Loftet den Nat. De tog med Posten hjem til Glumsó igen, da de havde faaet nogen Frokost og Kaffe. Saa var vi her ene tre igen. Om Aftenen var Bedstefader og Bedstemoder ude til Frederiks, jeg var ovre i Gaardene og spille Kort, men jeg kom da hjem til Sengetid. Saa var anden Juledag overstaaet.” Onsdag 27 December var det saa tredje Juledag, den var jo ikke saadan hellig uden om Eftermiddagen, jeg bestilte næsten ingenting. Om Eftermiddagen holdt jeg hellig Dag. Jeg slog to Stód paa mine egne Stóvler, det var alt hvad jeg lavede. Det var ogsaa et vemmeligt Vejr den Dag, taaget og raakoldt. Vi havde jo ikke ret meget i Værkstedet nu.” Torsdag 28 December var det saa fjerde Juledag, den var jo ikke hellig, vi arbejdede hele Dagen i Værkstedet Det var et dejligt Vejr den Dag, en lille smule Frostvejr og mildt. ” Fredag 29 December var det saa femte Juledag, nu var Julen snart forbi, vi arbejdede ikke meget i disse Juledage. Det var et vemmeligt Vejr den Dag. Frostvejr og Snevejr og Róg og Fóg og stormede en Del. Det var et vemmeligt Vejr hele Dagen.” Lórdag 30 December var det saa sjette Juledag. Det var en forfærdelig Kulde den Dag. Vi kunde ikke faa tóet Vinduerne. Jeg arbejdede i Værkstedet hele Dagen.” Sóndag 31 December 1905 var det altsaa den sidste Dag i Aaret 1905. Det var et drabeligt haardt Frostvejr den Dag. Det var næsten ikke til at faa tóet vinduerne, og saa laa der jo et lille Lag Sne paa Jorden, saa det var lige ved at være glat paa Vejene. Der var Is paa Aaen som kunde bære, og paa Engene. Jeg kórte paa Issluffe paa Engene hele Eftermiddagen. Min Broder Thorvald som tjente i Aversie, var her. Han kom til Middag, han havde faaet lov at være her til om Mandag Aften, saa skulde han hjem igen. Han var ellers godt tilfreds med Pladsen, han havde det godt, hvor han var, men han vilde ikke være der længere end til Majdag. Han var ogsaa med ovre paa Isen. Om Aftenen da vi havde spist Nadver, gik jeg og Thorvald ud og skyde det gamle Aar ud og det nye Aar ind. Vi kom hjem Klokken tolv om Natten. Det var ikke til at nære sig for Kulde længere. Det bed i Órene og Fingrene og Benene, men det var jo ogsaa længe nok at rende ude og tosse. Thorvald skulde jo ligge her om Natten. Nu var Julen forbi, nu begyndte Nytaaret. Nu var Aaret 1905 altsaa forbi for denne Gang, kom aldrig mere tilbage. Det var gaaet godt Aaret 1905, jeg havde ikke været syg eller fejlet noget saadan af nogen Betydning, og der var heller ikke sket noget andet særligt i Aaret 1905. “

Jeg var i to Foreninger nemlig: Sandby Sogns Sygekasse og Sandby Omegns Foredragsforening. ”

Jeg var ovre hos Gaardmand Johan Hansen i Hómb og være med at hóste i 19½ Dag og tjente saa 25 Kroner.”

Jeg havde været ved Skomageriet i 3 Aar den 1 Maj 1905. ” 6 April var det 3 Aar siden jeg blev konfirmeret ”

Jeg gik i Aftenskole i Aaret 1905 hos Lærer Nielsen Sandby Skole fra 9 Januar til 16 Februar. 6 November til 23 December. ”

Nu er der ikke mere for Aaret 1905.”

Livsprotokol fra 1900-1901

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed