Livsprotokol fra 1900 – 1901

Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret 1900.” –

               Aaret 1900.”   13 Aar.” –

                 Den 9de November 1900 fyldte jeg 13 Aar. Det Aar var jeg meget mere med i Værkstedet. Jeg var med at sy Lapper paa næsten hver Dag, og bórstede Fodtójet og læste min Leksie til Skolen, saa jeg havde ikke megen Frihed. Jeg gik jo i Skole hos Skafte ogsaa det Aar, og sad nummer 4 indtil Eksamen, saa kom jeg op til Nummer 2, og der sad jeg lige til jeg blev konfirmeret.

                 Om selve Fódselsdagen.” –

                 Min Fódselsdag var det Aar en Fredag, det var et vemmligt Vejr hele Dagen, det regnede og stormede. Vi fik Æbleskiver og Chokolade ligesom vi plejede van at faa. Karla og Anna, mine to Sóstre, var herude den gang, for min Moder var syg og laa paa Kommunehospitalet i Kóbenhavn. Hun havde faaet Vilhelm, og det var egentlig kun ham der var syg. Han havde Ójenbetændelse, men han kunde jo ikke ligge ene paa Hospitalet, derfor saa maatte Moder jo med ham, og saa blev Karla og Anna sendt herud og skulde være her til de blev raske igen. Jeg fik 1 Krone af min Bedstefader, ligesom jeg plejede van at faa, og saa fik jeg et Lykónskningskort af min Moder.

                 Vejrforholdene i Aaret 1900.” –

                 Vinteren var det Aar temmelig streng med megen Sne, særlig i Januar og Februar Maaned. Trafikken var standset her længe. Togene kunde ikke komme frem for al den Sne. Der laa ligesaa snart de havde faaet den Sne bort der laa, og var færdig saa Togene kunde köre, saa kom der ligesaa megen Sne igen, og saa kunde de begynde forfra at kaste Sne væk. Der var ogsaa den Tid i Januar Maaned, hvor Frosten var særlig streng, men det varede lige ikke længe, det blev Tóvejr.”

                 Jeg har nogle Bóger fra Aaret 1900, som jeg har bestemmet at vilde gemme i min Kasse og have til Erindring fra Aaret 1900.”

 

En Bog              Det er en Almanak for Aaret 1900.”                                            1.

En Bog              Det er en Skrivebog fra min Skoletid.”                                     2.

En Bog               Det er en Skrivebog fra min Skoletid.”                                     3.

En Bog              Det er en Skrivebog fra min Skoletid.”                                     4.

En Bog              Det er en Bog som handler om Mack Comiks=Maskine.”             5.

En Bog              Det er en Bog som handler om Panoptikon.”                              6.                                                                                                                                                                             6 Bóger

 

                 I Aaret 1900 fórte jeg 5 Regninger og nu vil jeg skrive dem ind på den anden side.”

 

                 Mælkeregning, Skoregning, Bogregning, Brevregning, Fiskeregning.” –

                            Regninger for Aaret 1900.” –

 

                  1te Regning                                                   2den Regning
Mælkeregningen Skoregningen
Maaned Kd. Potter Kr. Óre Maaned Par Kr. Óre
Januar. 16. 32. 2. Kr. 88.Óre.” Januar.  9. Par 0. Kr. 30 Óre
Februar. 16. 32. 2. Kr. 88. Óre Februar.  6. Par 0. Kr. 75 Óre
Marts. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre Marts.  5. Par 0. Kr. 20 Óre
April. 17. 34. 3. Kr.   6. Óre April.  7. Par 1. Kr. 28 Óre
Maj. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre Maj. 11. Par 0. Kr. 95. Óre
Juni. 20. 40. 3. Kr. 60. Óre Juni. 10. Par 1. Kr.  5. Óre
Juli. 27. 54. 4. Kr. 86. Óre Juli.  7. Par 0. Kr. 80. Óre
August. 26. 52. 4. Kr. 68. Óre August.  1. Par 0. Kr.  2. Óre
September. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre September.  7. Par 0. Kr. 60. Óre
Oktober. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre Oktober.  5. Par 0. Kr. 60. Óre
November. 17. 34. 3. Kr.  6.  Óre November.  6. Par 0. Kr. 35. Óre
December. 17. 34. 3. Kr.  6. Óre December.  6. Par 0. Kr. 50. Óre
12 Maaneder 231. 462. 41. Kr. 58. Óre 12 Maaneder 80. Par 4. Kr. 40. Óre
Bogregningen.”  3de Regning.” Brevregningen.”   4de Regning.”
Maaned. I alt. Böger. Maaned. I alt. Breve.
Januar. 47.  I alt” 5. Bóger Januar. 57.    I alt.” 9.  Breve.
Februar. 68. I alt” 4. Bóger Februar. 50.    I alt.” 3. Breve.
Marts. 24. I alt ” 1. Bóger Marts. 82.    I alt.” 4. Breve.
April. 42. I alt ” 3. Bóger April. 13.    I alt.” 6. Breve.
Maj. 28. I alt ” 2. Bóger Maj. 0.     I alt.” 0. Breve.
Juni. 0. I alt” 0. Bóger Juni. 0.     I alt.” 0. Breve.
Juli. 36. I alt” 7. Bóger Juli. 7.     I alt.” 1. Breve.
August. 70. I alt” 6. Bóger August. 0.     I alt.” 0. Breve.
September. 0. I alt” 0. Bóger September. 0.     I alt.” 0. Breve.
Oktober. 30. I alt” 1. Bóger Oktober. 240. I alt.” 7. Breve.
November. 62. I alt” 7. Bóger November. 240. I alt.” 7. Breve.
December 24. I alt” 2. Bóger December. 185. I alt.” 7. Breve.
12 Maaneder 478 I alt” 38. Bóger 12 Maaneder. 970. I alt.” 35. Breve
Fiskeregning.”   5te Regning.”
Maaneder Skaller.” Abbor.” Flirer.” Geder.” Braasner” Lójer.” Aal.” Suder.” Rinter.”
Maj. 0 Skaller. 0 Abbor 0 Flirer. 0 Geder. 0 Braasner. 3 Lójer. 0 Aal. 0 Suder. 0 Rinter.
Juni. 4 Skaller. 11 Abbor 4 Flirer. 0 Geder. 0 Braasner. 43 Lójer. 0 Aal. 0 Suder. 0 Rinter.
Juli. 12 Skaller. 30 Abbor 5 Flirer. 0 Geder. 1 Braasner. 6 Lójer. 0 Aal. 0 Suder. 0 Rinter.
August. 0 Skaller. 4 Abbor 20 Flirer 0 Geder. 0 Braasner. 0 Lójer. 0 Aal. 0 Suder. 0 Rinter.
4 maaneder 16. Skaller 45 Abbor 29 Flirer 0 Geder. 1 Braasner. 52 Lójer. 0 Aal. 0 Suder. 0 Rinter.

                               I Aaret 1900 fórte jeg Begivenhed fra 1 Juli af og til Januar 1901 altsaa

                 ½ Aar, og nu vil jeg skrive de vigtigste af dem ind i Protokollen.” –

                 Den 8de Juli kom min Broder Thorvald og min Sóster Karla her ud fra Kóbenhavn, og skulde være her i Sommerferie til den 19 August. – Tirsdag 31 Juli havde vi Skovtur til Næstved. Det var Regnvejr det meste af Dagen. Vi saa Herlufholms Skoler og Musæet og Havnen ved Næstved og St Pederskirken, og saa saa vi Næstved Tidendes Bogtrykkeri, og da vi havde set alt det, saa kórte vi hjem. – Sóndag 12 August var vi alle sammen i Glumsó henne hos Moster Kristine. – Fredag 3 August vi Sommerferie i Skolen til den 7de September. – Sóndag 19 August rejste min Broder og min Sóster hjem til Kóbenhavn igen. – Sóndag 2 September var vi alle sammen i Geldsted henne hos Bedstefaders Broder Jens. – Sóndag 9 September var vi allsammen i Næsby=Vraa henne hos Bedstefaders Sóster Bodil. – Fredag 14 September var jeg til Lysbilleder i Sandby Forsamlingshus. – Sóndag 16 September holdt Bedstemoder sin Fódselsdag, da fyldte hun 57 Aar. – Fredag 21 September var jeg og Bedstefader til Auktion i Sandby Præstegaard. Vi kóbte ikke noget.- Mandag 24 September var det et strengt Tordenvejr her ind over. Det slog ned i Sandby Forsamlingshus og slog skorstenen i Stykker. – Sóndag 30 September var jeg og Bedstefader og Bedstemoder og Anna til Konfirmation i Næsby=Vraa, henne hos Bedstefaders Sóster Bodil. Karl blev konfirmeret. – Sóndag 7de Oktober var jeg over til Hans Peter Knudsens til Konfirmation. Peter blev konfirmeret. Samme Dag var min Fader her med Karla og Anna. De skulde være her lidt for Moder laa paa Hospitalet. – Onsdag 17 Oktober var det min Sóster Karlas Födselsdag. Hun fyldte 7 Aar. Hun var jo hernede endnu. Moder var ikke kommen hjem og vi holdt saa hendes Fódselsdag her. Vi fik Chokolade. – Sóndag 21 Oktober var vi i Glumsó med Karla og Anna. De skulde være derhenne en lille Tid. – Mandag 29 Oktober var jeg til Eksamen i Skolen. – Sóndag 4 November var Bedstefader i Glumsó efter Karla og Anna. – Torsdag 8 November var jeg og Bedstefader og Bedstemoder og Karla og Anna til Pólsegilde ude hos Frederiks. – Lórdag 10 November var det jo Mortens Aften. Vi var ude til Frederiks og spise Andesteg. – Sóndag 11 November rejste Bedstefader til Kóbenhavn med Karla og Anna igen. Nu var Moder kommen hjem fra Hospitalet. Han kom hjem den samme Dag. Frederik hentede ham og kórte ham op. – Mandag 24 December var det jo Juleaften. Vi fik Andesteg. Kristine og Nielsen var her henne. Frederiks kunde ikke komme for Vilhelm havde skoldet sit ene ben. – Tirsdag 25 December var det altsaa Juledag. Kristine og Nielsen havde ligget her om Natten, og de var her hele Dagen med. Vi var ude til Frederiks hele Aftenen. – Onsdag 26 December var det saa anden Juledag. Den Dag kórte Frederik Nielsen og Kristine hjem til Glumsó igen. – Torsdag 27 December var det tredje Juledag. Vi arbejdede hele Dagen. – Lórdag 29 December var jeg til Juletræ i Sandby Forsamlingshus, og fik saa mange Godter. – Mandag 31 December var det altsaa den sidste Dag i Aaret 1900 og den sidste Dag i det 18tende Aarhundrede. Vi begyndte nu paa et nyt Aarhundrede. Om Natten var der Gudstjeneste i alle Kirkerne her i Landet. Der blev ringet med Kirkeklokkerne om Natten, og skudt blev der ogsaa. – I Aaret 1901 fik mine Forældre en Dreng, saa nu var vi 3 Drenge og 2 Piger. I alt 5 Bórn. I Aaret 1900 gik min Bedstefader ud af Sogneraadet. Han havde været Medlem i 12 Aar.

                 Protokollen over hvad jeg foretager mig i Aaret  1901.

                 Aaret : 1901.”     14 Aar.”

                 Den 9de November 1901 fyldte jeg mine 14 Aar. Nu var jeg snart gammel. Jeg hjalp til i Værkstedet, med hvad jeg kunne. Jeg syede Lapper paa og kunde ogsaa slaa Stód på, og saa bórstede jeg alt Skotójet. Og jeg savede ogsaa Brænde og huggede det i Stykker, og grav Have og rendte Ærinder, saa jeg var meget til Nytte. Nu skulde jeg til at gaa til Præsten i Vinteren hos en Præst som hed Lindboe og var saa flink imod os. Jeg gik i Skole 4 gange om Ugen og til Præsten 2 Gange om Ugen, saa jeg var ikke ret meget hjemme. Jeg sad Nummer 2 i Ældste klasse og jeg sad ogsaa Nummer 2 hos Præsten. Jeg skulde jo konfirmeres til Paaske 1902.”

                 Om selve Fódselsdagen.”

                 Min Fódselsdag var det Aar en Lórdag, men vi holdt den om Sóndagen tillige med at vi holdt Mortens Aften. Vi fik Andesteg og Chokolade. Frederiks var her henne. Det var et storartet godt Vejr, men lidt Frostvejr. Jeg fik 1 Krone af min Bedstefader og et Lykónskningskort af min Moder. Det var alt det jeg fik.”

                 Vejrforholdene i 1901.

                 Det var en temmelig streng Vinter det Aar paa en maade. Der var saa megen Sne, særlig i December Maaned og særlig Lórdag 14 og Sóndag 15 og Mandag 16 December. Trafikken var standset i de Dage. Togene kunde ikke komme frem. Telefontraadene knak og al Forbindelse var ophórt. Fredag 29 November var den fórste Sne kommen for Aaret 1901. Den 23 November var der Is som kunde bære. Det var Snevejr en 6-7 Gange i Aaret 1901 og Frostvejr end 8-9 Gange.”

                 Jeg har nogle Bóger i min Kasse fra Aaret 1901, som jeg har bestemmet og vilde gemme i  min Kasse til Erindring fra Aaret 1901.”

En Bog.”            Det er en Almanak fra Aaret 1901.”                                             1.

En Bog.”            Det er en Skrivebog fra min Skoletid.”                                         2.

En Bog.”            Det er en Skrivebog fra min Skoletid.”                                         3.

En Bog.”            Det er et Program fra Tivoli.”                                                     4.

En Bog.”            Det er et  Program fra Tivoli.”                                                    5.

En Bog.”            Det er en Historiebog som hedder: Tom og Corty.”                      6.

En Bog.”            Det er en Historiebog som hedder: Peter paa Rejse.”                    7.

En Bog.”            Det er en Historiebog som hedder: Hans og Grete.”                      8.

I alt 8 Bóger.

 

Jeg fórte 5 Regninger i Aaret 1901 ligesom i Aaret 1900.”

Regningerne for Aaret  1901.”

 

                  1ste Regning                                                   2den Regning
Mælkeregningen Skoregningen
Maaned Kd. Potter Kr. Óre Maaned Par Kr. Öre
Januar. 16. 32. 2. Kr. 88. Óre.” Januar.   8. Par 0. Kr. 60 Óre
Februar. 14. 34. 2. Kr. 52. Óre.” Februar.   7. Par 0. Kr. 45 Óre
Marts. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre.” Marts. 10. Par 0. Kr. 45 Óre
April. 17. 34. 3. Kr.   6. Óre.” April. 18. Par 2. Kr. 25 Óre
Maj. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre.” Maj.  5. Par 0. Kr.  0. Óre
Juni. 21. 42. 3. Kr. 78. Óre.” Juni. 22. Par 1. Kr. 45. Óre
Juli. 25. 50. 4. Kr. 50. Óre.” Juli.  5. Par 0. Kr. 13. Óre
August. 22. 44. 3. Kr. 96. Óre.” August.  2. Par 0. Kr.  0. Óre
September. 20. 40. 3. Kr. 60. Óre.” September. 10. Par 0. Kr. 70. Óre
Oktober. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre.” Oktober. 10. Par 0. Kr. 35. Óre
November. 19. 38. 3. Kr. 42. Óre.” November. 14. Par 0. Kr. 30. Óre
December. 18. 36. 3. Kr. 24. Óre.” December. 11. Par 0. Kr. 65. Óre
12 Maaneder 228. 456. 41. Kr. 22. Óre.” 12 Maaneder 122 Par 9. Kr. 33. Óre
Bogregningen.”  3de Regning.” Brevregningen.”   4de Regning.”
Maaned. I alt. Bóger. Maaned. I alt. Breve.
Januar. 15.  I alt” 1. Bog Januar. 11.    I alt.” 1.  Brev.
Februar.   0. I alt” 0. Bóger Februar. 53.    I alt.” 3. Breve.
Marts. 27. I alt” 1. Bog Marts. 94.    I alt.” 4. Breve.
April. 35. I alt” 2. Bóger April. 86.    I alt.” 4. Breve.
Maj. 21. I alt” 1. Bog Maj. 82.    I alt.” 4. Breve.
Juni. 41. I alt” 2. Bóger Juni. 39.    I alt.” 2. Breve.
Juli.   0. I alt” 0. Bóger Juli. 14.    I alt.” 1. Breve.
August. 49. I alt” 2. Bóger August. 16.    I alt.” 1. Breve.
September. 40. I alt” 2. Bóger September. 169.  I alt.” 4. Breve.
Oktober. 68. I alt” 29. Bóger Oktober. 156. I alt.” 6. Breve.
November. 34. I alt” 2. Bóger November. 274. I alt.” 7. Breve.
December 19. I alt” 1. Bog December. 225. I alt.” 15. Breve.
12 Maaneder 225. I alt” 43. Bóger 12 Maaneder. 1219. I alt.” 55. Breve
Fiskeregning.”   5te Regning.”
Maaneder Skaller.” Abbor.” Flirer.” Geder.” Braasner” Lójer.” Aal.” Suder.” Rinter.” I alt.”
April.   3. 5. 0 0. 0. 3. 0. 0. 0. 11.Fiske
Maj.   7. 38. 5. 0. 0. 162. 0. 0. 0. 212. Fiske
Juni.   4. 2. 2. 0. 0. 66. 0. 0. 0. 74. Fiske
Juli. 21. 149. 15. 0. 0. 7. 0. 1. 0. 193. Fiske
August 34. 63. 5. 0. 2. 3. 0. 1. 0. 108. Fiske
September   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Fiske
I alt  608. Fiske

 

 

I Aaret 1901 fórte jeg Dagbog for hver Dag, og det kaldte jeg Begivenhed, og nu vil jeg skrive de vigtigste af dem ind i Protokollen her.”.”

Tirsdag 1 Januar var det altsaa den fórste Dag i Aaret 1901. Jeg kórte på Issluffe hele Dagen. Onsdag 2 Januar var det altsaa Anden Nytaarsdag. Vi arbejdede om Formiddagen til Middag. Fredag 4 Januar var vi i Geldsted alle tre henne hos Bedstefaders Broder Jens. Det sneede hele Dagen. – Lórdag 5 Januar var det Hellig tre Kongers Aften. Vi fik Sild til Nadver. Det var Frostvejr hele Dagen. – Sóndag 6 Januar var det Hellig tre Kongers Dag. Vi var henne til Smedens i Næsby alle tre til Visit. Det var haardt Frostvejr den Dag og meget koldt.” –  Mandag 14 Januar var det min Morbroder Vilhelms Dódsdag. Da var det 5 Aar siden, at han dóde. – Mandag 28 Januar var vi alle tre over til Hans Peder Hansens i Vetterslev med en Regning. Vi kom hjem til Sengetid. –  Torsdag 31 Januar var det altsaa den sidste Dag i Januar Maaned. Jeg kórte i Slæde ned af Banken hele Dagen, og jeg kórte helt hen forbi Jens Nielsens Hus.

– Fredag 1 Februar var der Folketælling over hele Landet. De maatte skrive forskellige Ting paa en list. For det fórste: Deres fulde Navn. Fódeaar og Fódselsdag. Ægteskabelig Stilling gift eller ugift. Trossamfund Folkekirken eller andet Trossamfund. Fódested, Kóbstad, Sogn og Amts Navn. Hvilken Aar taget fast Bopæl i Kommunen. Sidste Opholdssted fór Tilflytningen. Stilling i Familíen. Erhverv, Livsstilling og Forretning og Næringsvej. Hvis man er beskæftiget med Haandværk, Industri, Handel og Sófart og ikke har selvstændig Bedrift, angive tillige Navn og Virksomhed for deres Insitut for eller dersom man for Tiden havde dagligt Arbejde for. Hvilket Aar indgaaet Ægteskab. Hvis Ægteskabet er oplóst ved Dóden hvilket Aar. Hvor mange Börn er levende i Ægteskabet, indbefattet Dódfódte. Sóren Mortensen var her med Listen. Jeg kórte i Slæde ned af Banken hele Dagen. –  Mandag 18 Februar var jeg til Maskerade i Sandby Forsamlingshus. Det var Foredragsforeningen der holdt den. Det var Præmie Maskerade. Der var 2 Herrer og 2 Damer, der fik Præmie.

– Fredag 1 Marts var det altsaa den fórste Dag i Marts Maaned. Det var Snevejr og Tóvejr den Dag. Om Aftenen var jeg til Missionsmóde i Vetterslev Missionshus. – Mandag 25 Marts var det Bedstefaders Fódselsdag. Da fyldte han 57 Aar. Vi holdt Fódselsdagen om Sóndagen, der var ingen med, vi var her ene tre. Den Dag var jeg og min Fætter Jens i Sigersted med en Ko. Det var Snevejr og Frostvejr den Dag.

– Tirsdag 2 April kom min Broder Thorvald fra Kóbenhavn her ud og skulde holde Paaskeferie i 8 Dage. – Onsdag 3 April var der Folketingsvalg over hele Landet. Bedstefader var i Næstved og stemte. –  Torsdag 4 April var det Skærtorsdag. Det var et grusomt Regnevejr den Dag. Vi var ude til Frederiks om Aftenen. Det var Vilhelms Fódselsdag. Han fyldte 5 Aar. – Fredag 5 April var det Langfredag. Den Dag var det et farligt Blæsevejr. Vi var I Glumsó alle fire, henne hos Moster Kristine og Nielsen. – Mandag 8 April var det anden Paaskedag. Det var godt Vejr den dag. Vi var henne hos Bodil i Vraa. Bedstefars Sóster. – Tirsdag 9 April rejste Thorvald hjem til Kóbenhavn igen. Bedstefader kórte ham til Ringsted, og saa kóbte han en Gris med det samme han var i Ringsted. – Onsdag 24 April var jeg til Eksame i Sandby Skole. Det var et dejligt Vejr den Dag. Vi var ude i Skoven, da vi slap fra Skolen.

– Sóndag 26 Maj var det saa Pinsedag. Det var godt Vejr den Dag. Det var ikke nogen glædelig Pinse jeg fik. Jeg var ovre i Smedens Skur og gynge og saa knak Gyngen, og jeg faldt ned og slog mig saa meget, at jeg maatte gaa i Seng med det samme. Men jeg var da oppe igen anden Pinsedag. –  Onsdag 29 Maj var vi i Ringsted. Vi var oppe med Bedstefaders Sóster Sidse og begge Drengene fra Sósum. De rejste hjem den Dag. De havde været herude i Besóg. Jeg kóbte mig en ny Hat med det samme. Det tordnede og regnede den Dag.

– Mandag 3 Juni var jeg i Vandet for fórste Gang i Aaret 1901, henne i Aaen. Det var ogsaa meget varmt den Dag. – Mandag 10 Juni var det et væmmeligt Vejr med Torden og Regn. Det var op over her, og Lynet slog ned og dræbte en Ko, som stod uden paa Marken. – Lórdag 15 Juni var jeg til Biskopeksame i Skolen, men Biskoppen var her ikke selv. Han havde sendt Stiftprovst Wolf fra Storeheddinge nede ved Kóge. Det var godt Vejr den Dag. – Sóndag 16 Juni var jeg i Kirke i Sandby. Der var Biskopvisitats af Stiftprovst Wolf. Om Eftermiddagen var jeg til Forsvarsfest i Sandby Skov og morede mig storartet. – Mandag 24 Juni havde Sandby Skolebórn Skovtur til Amstuegaardens have i Ringsted, og jeg morede mig godt. Vi saa Ringsted Folketidendes Bogtrykkeri og meget andet.

–  Sóndag 7 Juli var jeg og Bedstefader i Ringsted efter min Moder og Karla og Anna og min lille Broder Vilhelm. Thorvald kunde ikke komme, for han skulde passe sin Plads. – Fredag 12 Juli blev den gamle Brónd taget op, og der blev sat en ny Post i, saa nu var det meget nemmere at faa Vand end för. – Lórdag 20 Juli kom min Fader og Thorvald herud. De kom om Natten Klokken 3. De rejste hjem igen om Sóndag Aften, og Bedstefader skulde saa kóre dem op, men saa blev Hesten bange for en Cyklist, og han væltede og knak den ene Stang. Saa maatte Fader og Thorvald gaa til Ringsted. Det var anden Gang at den gule Hest havde væltet Bedstefader. – Onsdag 24 Juli var vi i Glumsó alle sammen henne hos Kristine og Nielsen. Baade Bedstemoder og Bedstefader og Moder og Karla og Anna og den lille Dreng og saa jeg. –  Lórdag 27 Juli (fik vi) rejste jeg og Bedstemoder og Bedstefader med min Moder og Karla og Anna og den lille Dreng til Kóbenhavn. Frederik kórte os paa Banen. Vi tog med Toget 7,42 tog det fra Ringsted, og saa var vi i Frederiksberg Kl. halv ti. Der stod vi saa af. Toget holdt ved alle Stationerne. Saa gik Moder og alle mine Sóskende hjem. Jeg og Bedstefader og Bedstemoder og saa med et andet Tog til Sósum. Vi skulde ned hos Bedstefaders Sóster Sidse. Toget holdt ved Vandlóse Husum Herlev Maalóv og Ballerup og Veksó. Der stod vi saa af og gik til Sósum hos hans Sóster Sidse. Der var vi saa om Natten ogsaa. – Sóndag 28 Juli rejste vi fra Sósum til Frederiksberg igen til Middag, og saa gik vi hjem hos min Moder, og der fik vi saa Medaften og Kaffe, og saa gik jeg og Bedstefader og Bedstemoder og Thorvald i Tivoli og morede os storartet. Vi var i noget der kaldtes Underverdenen, og saa saa vi nogle Gymnastikkere, og paa Pantomine Theatreht  saa vi ogsaa noget. Vi laa hos mine Forældre om Natten. – Mandag 29 Juli da vi havde spist Frokost og drukket Kaffe, gik vi igennem Frederiksberg Have, og saa da Klokken var 10, gik vi i den Zoologiske Have, hvor vi saa mange Slags Dyr: Fugle, Fiske og Slanger Krokodiller og mange andre Slags Dyrearter Elefanter, Bjórne, Ulve, Sebraer og Sælhunde og Næsehorn og Aber og saa mange Slags Fugle og Fiske, og saa var vi inde og se Indierne, en vild Folkerace. De gik omkring helt nógne, og saa var de sorte. De gjorde en storartet Forestilling. Kronprinsen og flere hóje Personer var ogsaa derinde den Dag. Om Eftermiddagen da vi kom hjem, fik vi nogen Mad og Kaffe, og saa om Aftenen var vi i Cirkus til en Forestilling. Vi saa mange pæne Heste, der var dreserede. De kunde næsten alting. De kunde danse og sidde og ligge dód, og saa saa vi Slaget ved Spionkop mellem Boer og Englænder, og det var storartet at se paa. – Tirsdag 30 Juli. Da vi havde spist Frokost gik vi saa en Tur ud ved Frihavnen og saa paa alle Skibene der laa der, og nogle kom syklende og andre gik derfra. Saa da Klokken var 11 gik vi i Panoptikon, hvor vi saa saa meget, men det var jo ikke andet en Voksbilleder alt sammen. Da vi saa havde set det alt sammen gik vi hjem og fik Mad og Kaffe. Saa fulgte vi Bedstefader og Bedstemoder paa Frederiksberg Station, og saa rejste de hjem. Jeg blev herinde nogle Dage endnu hos mine Forældre. – Onsdag 31 Juli var jeg saa ene herinde i Kóbenhavn. Om Formiddagen var jeg og Moder i Skogade og kóbe kód til Bóffer. Om Eftermiddagen var vi i Frederiksberg Have og saa os lidt om.

– Torsdag 1 Juli var jeg og Moder oppe paa Gl.Kongevej, hvor min Fader arbejdede og var Formand, med Mad til ham. Om Eftermiddagen var vi ude og kóbe Kód til Frikadiller, som vi fik om Aftenen, naar Fader kom hjem fra Arbejdet. –  Fredag 2 August havde jeg kun 3 Dage og være her i . Jeg var ogsaa ked af det. Jeg kunde ikke faa Hast paa tiden. Om Eftermiddagen var vi i Sóndermarken alle sammen. Det var ligesom en Skov med mange Træer.

– Lórdag 3 August var jeg og Moder ude og kóbe ind til Aftensmad. Det var et væmmeligt Blæsevejr den Dag. – Sóndag 4 August var vi alle sammen i Frederiksberg Have, og der traf vi saa Marie fra Roskilde, som er Bedstemoders Moster, og vi fik Kaffe derude. Jeg besluttede den Dag, at rejse hjem om Tirsdagen. Det var ogsaa Blæsevejr den Dag. – Mandag 5 August var vi ude ved Nórrebro, og faa byttet noget Tój af Thorvalds. Saa da vi kom hjem, var vi ude og kóbe ind til Aftensmad. Det var sidste Dag jeg var derinde. – Tirsdag 6 August rejste jeg saa hjem til Sandby igen. Moder fulgte mig paa Hovedbanegaarden. Jeg vilde tage med  9 Toget, men saa fik vi at vide, at det holdt ikke ved Ringsted, saa maatte jeg vente og tage med Toget 11,45 Minutter, og det tog jeg saa med. Men i den Tid fra Klokken 9 til halv tolv, gik vi i Órstedsparken og opholdt os der, til Tiden kom jeg skulde med Toget. Og jeg naaede saa Ringsted, og saa kom jeg til at kóre lige hjem til Dóren. – Sóndag 11 August var vi til Bassel ude hos Frederiks. De havde en Dreng og blev dóbt Lars Peter Jensen.

– Sóndag 15 September var det min Bedstemoders Fódselsdag. Da fyldte hun 58 Aar. Her var ikke andre end Blikkenslagerens. Frederiks kunde ikke komme, for Anna havde skoldet sit ene Ben.

– Sóndag 6 Oktober var jeg i Kirke i Sandby. Der var Konfirmation. Næste Gang der skulde være Konfirmation, var det jo mig der skulde konfirmeres. Det var Regnevejr den Dag og meget koldt. Vi havde i Kakkelovnen den Dag. – Torsdag 17 Oktober var jeg i Glumsó. Jeg gik ene Vejen frem og tilbage. Jeg var end hjemme om Aftenen. Jeg var henne og faa lavet hvor Lampe i Stand. – Sóndag 27 Oktober var vi i Glumsó, henne hos Kristine alle sammen. Det var et dejligt Vejr den Dag. – Mandag 28 Oktober var jeg til Eksame i Sandby Skole, og da vi havde overstaaet den, var vi i Skoven og morede os. Jeg kom hjem Kl. 5 om Eftermiddagen. Det var koldt den Dag.

– Lórdag 16 November var jeg i Ringsted oppe og kóbe mig en ny Hue til mit ny Tój. Jeg kom hjem til Middag. Jeg kórte med Frederik derop og hjem. Det var Frostvejr den Dag. – Torsdag 21 November begyndte jeg at gaa til Præsten. Pastor Lindboe var Præst. Jeg havde min Dóbeattest med og fremvise for Præsten. Vi gik til Præsten 2 Gange om Ugen, Mandag og Torsdag. Vi var 11 og gik.  Om Sóndagen var vi i Kirke. – Sóndag 24 November var jeg i Kirke i Sandby. Det vilde Præsten have, at vi skulle, saafremt vi kunde komme. Jeg var i Kirke hveranden Sóndag, hver Gang der var fórste Tjeneste. Det var Tóvejr den Dag.

– Sóndag 1 December var det den fórste Dag i Maaneden og fórste Sóndag i Advent. Jeg var i Kirke den Dag. Det var et væmmeligt Blæsevejr og saa haglede det. – Lórdag 14 December var det et væmmeligt Vejr. Det sneede , róg og fóg hele Dagen, og saa var det Frostvejr tillige med. Der lagde sig store Snedriver paa Vejene, saa Folk kunde ikke komme frem, og al Trafikken standsede. Togene kunde ikke komme frem. – Sóndag 15 December var Vejret ligesom  det var om Lórdagen róg og fój saa det var Grusomt. Folk var ude og kaste Sne alle Vegne. – Mandag 17 December var det et storartet Kanefóre. Folk kórte ogsaa i Kaner her hele Dagen, og Folk var ude og kaste Sne. Jeg var i Skole og til Præst den Dag. – Tirsdag 17 December slagtede vi vor Gris. Jens Nielsen og Frederik hjalp os. Den var stor og fed. Folk kórte i Kaner her forbi den Dag, og vi kórte ned af banken den Dag.- Onsdag den 18 December havde vi saa Pólsegilde. Jens Nielsen og Frederiks og Blikkenslagerens var her henne og spise Pólse. Det Jordfóg og sneede den Dag. – Torsdag 19 December fik vi Ferie hos Præsten til den 9de Januar 1902, saa det var lang Ferie. Det var frostvejr i hój Grad den Dag. – Mandag 23 December var det saa lille Juleaftensdag. Vi fik Ferie i Skolen den Dag. Det var et væmmeligt Vejr den Dag. Jeg hjælpe Bedstemoder med at bage Klejner, og om Aftenen var vi i Brugsen og kóbe ind til Julen. – Tirsdag 24 December var det saa Juleaften. Der var ingen her. Vi var her ene tre. Vi fik Ribbensteg, og jeg og Bedstefader var i Kirke om Aftenen. Det var et væmmeligt Vejr, det regnede og var saa koldt. – Onsdag 25 December var det saa Juledag. Det var ikke noget godt Vejr, det regnede og blæste hele Dagen. Om Formiddagen kom Thorvald min Broder herud og skulde være her til den 30te December, og saa var Bedstefader i Glumsó og hente Blikkenslagerens, og Frederiks kom ogsaa herhen. Kristine og Nielsen laa her om Natten. Jeg fik en Kikkert af Thorvald. – Torsdag 26 December var det saa anden Juledag. Det var et storartet Vejr den Dag. Vejen var ren og det var Frostvejr. Kristine og Nielsen havde ligget her om Natten, og var her hele Formiddagen, men tog saa med Peter Nielsen til Glumsó igen. Da vi havde spist Middagsmad kórte vi henne til Kristoffers i Næsby til Visit alle sammen. Vi kom ikke hjem fórend Klokken 2 om Natten. – Fredag 27 December var det saa tredje Juledag. Den Dag blev ikke holdt hellig. Vi arbejdede hele Dagen. Det var godt Vejr den Dag. – Lórdag 28 December var det femte Juledag. Det var godt Vejr , Vejen var ren. Da Klokken var fem gik vi til Juletræ i Sandby Forsamlingshus alle sammen. Det var Skolebórnene der holdt den, og vi morede os storartet. Vi kom hjem Klokken halv tolv. Vi fik saa mange Godter. – Mandag 30 December var det et grueligt sjasket Fóre. Den Dag rejste Thorvald hjem. Jeg fulgte ham paa Banen for Bedstefader havde ikke tid til at kóre ham op. Han tog med Toget 10,27 Minutter fra Ringsted. – Tirsdag 31 December 1901 var det altsaa den sidste Dag i Aaret 1901. Det var godt Vejr den Dag. Det var næsten helt stille og saa var det saa mildt i Luften. Altsaa var Aaret 1901 forbi og vi begyndte paa et nyt Aahundrede Aaret 1902.

Nu er der ikke mere om Aaret 1901.”

Hans Peter Jensen den 1  Januar 1901 i Sandby Sogn og Tybjerg Herred og Præstó Amt.” –

Livsprotokol for 1902

Livsprotokol for 1903

Livsprotokol for 1904

Livsprotokol for 1905

Livsprotokol for 1906

Livsprotokol for 1907

Comments are closed