Lidt uddrag af aviser fra 1867 og 1868

Her er lidt uddrag af aviserne fra hhv. min oldemors og oldefars “fødselsdage” … dvs. dagen før de blev født. Aviserne indeholdt en del indenrigs- og udenrigspolitisk stof, så var der lokale og nationale nyheder, historier fra udlandet og så 3-4 sider spækket med annoncer. Nogle kan godt læse de gotiske bogstaver, andre kan ikke – og for sidstnævnte har jeg oversat teksten. Men ellers prøv at se om ikke du kan læse det … når man lige har fundet ud af hvordan f.eks. S og F skal se ud, og ikke forveksler de to med hinanden, så er det faktisk ikke så svært 🙂  … Der er altså nogle vildt sjove og hæftige historier i aviserne, og også nogle meget drabelige af slagsen, som man slet ikke troede de skrev om dengang!

  20141107_140054

En uimodstaaelig. I Nord-Karoline (der menes North Carolina i USA) blev nylig en Mand puttet i Hullet, fordi han var gift med 13 Koner. Det lykkedes ham at undkomme af Fængslet, og han tog Flugten ad Jernbanen. Her blev han Kjendt af en Medrejsende, der besluttede at lade ham fange, for at faa en Belønning af Staten. Ved næste Station hvor denne havde sit Hjem, indbød han ham til Middag. Fruentimmervennen modtog Tilbudet, og da Maaltidet var forbi, lod Herren i Huset ham underholde sig med sin Kone, og listede sig bort for at hente Politiet. Da han kom tilbage med dette, var Fyren stukken af – med hans Kone.”

20141107_144521

 

 

“En Glubsk Hund. I Helsingør Av. skrives: Da Skovfoged Olsen ved Teglstrup Hegn i Søndags, ledsaget af sin Glubske Hund, aflagde et Besøg hos Skovløberen ved samme Hegn i “Julebækshuus” hændte den skrækkelige Ulykke, at Hunden, medens Skovfogeden og Huusbeboerne opholdte sig inde i Huset, pludselig greb fat i Skovløberens to aarige Barn, der legede udenfor, og skambed dette på en saa forfærdelig Maade i Hovedet, at der er Fare for dets Liv. Denne Tildragelse er saa oprørende, at det ikke tør betvivles, at jo rette Vedkommende ville lade Sagen behørigt undersøge og foranstalte den farlige Hund uopholdeligt dræbt, saa meget mere som man vil vide, at det ikke er første Gang, at den har angrebet og forbidt et Menneske.”

20141107_142744

Dobbelt selvmord. Holstebro den 11te Juni. En sørgelig Begivenhed har i disse Dage tildraget sig i Gaarden Nygaard i Trabjerg, Borbjerg Sogn, idet Gaardmand Knud Nielsens ældste Søn, Niels Christian Knudsen, den 5te d.s. har hængt sig. Han var 24 Aar gl., meget ordentlig i sine Levemaade og af en rolig og godmodig Charakteer. Han havde kl. 12 spiist til Middag med den øvrige Familie, uden at man kunde mærke noget Usædvanligt hos ham, men da Faderen kl. 2 var stået op efter at have sovet til Middag, fandt han Sønnen hængende i Stalden foran en af Hestene, hvor han havde hængt sig i et Spiltræ. Faderen, Knud Nielsen, der var en velhavende Mand, giift og levede lykkeligt i ægteskab med sin Hustru, med hvem han havde flere Børn, har derefter den 7de d.s. om Morgenen kl. 6 ligeledes hængt sig. Han var siden Sønnens Død aldeles trøstesløs og fortvivlet, og det formodes, at Grunden til hans Selvmord har været Selvbebrejdelse over muligvis at have været Aarsag til Sønnens Død, hvem han undertiden havde behandlet noget strengt. Han blev funden hængende i Vognporten, hvor han havde fastgjort Strikken til det øverste af Fælgene i et Vognhjul.”

 Og så lidt hyggelige reklamer

20141107_140847

20141107_140853

20141107_140131

20141107_135716

20141107_135812

 

 

Comments are closed